Werkgevers profiteren ook financieel van actievere werknemers

Werknemers die meer bewegen, hebben een hogere arbeidsproductiviteit en een lager ziekteverzuim. Actievere werknemers kunnen werkgevers dus veel (financiële) voordelen opleveren. Hoe groot zijn deze financiële effecten? En hoe motiveer je werknemers om meer te bewegen op kantoor of bij thuiswerken?

 

Effecten van bewegen op de werkvloer

Werknemers die voldoende bewegen, hebben een kleinere kans op ziektes dan werknemers die niet of nauwelijks bewegen. Dat leidt tot een lager ziekteverzuim. Als een volwassene voldoet aan de beweegrichtlijnen, heeft die minder kans op fysieke aandoeningen zoals overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes type 2, osteoporose, nek- en rugklachten en darm- en borstkanker. Ook blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat meer bewegen een positief effect heeft op de geestelijke gezondheid, waaronder het minder ervaren van werkstress.

Actievere werknemers hebben een hogere arbeidsproductiviteit. Dit is te verklaren door een beter concentratievermogen en fitheid als mensen voldoen aan de beweegrichtlijnen. De fitheid van werknemers vertaalt zich in hogere productiviteit door het goed benutten van hun arbeidstijd. Ook kan sport in de juiste setting bijdragen aan de ontwikkeling van persoonlijke eigenschappen en vaardigheden, zoals verantwoordelijkheid en leiderschap, waardoor mensen productiever worden.

Beweegrichtlijnen

De beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad geven aan hoeveel iemand moet bewegen voor een goede gezondheid. Belangrijk hierbij is dat je regelmatig in beweging komt en stilzitten voorkomt.

 

Hoeveel bewegen werknemers nu?

Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat 44% van de Nederlanders vanaf 4 jaar in 2022 voldeed aan de beweegrichtlijnen. Dat aandeel is gedaald ten opzichte van vorige jaren.

Niet alleen bewegen mensen te weinig, ook zitten velen te lang stil. In 2022 zat de Nederlandse bevolking van 4 jaar en ouder op een doordeweekse dag gemiddeld 9,5 uur. De mogelijkheden om meer te bewegen rond het werk en om tijdens het werk minder vaak stil te zitten, maken de werkplek een ideale omgeving om beweeggedrag te promoten.

Hoeveel kun je als werkgever besparen op jaarbasis?

Werkgevers profiteren financieel van actievere werknemers doordat sport en bewegen een positieve rol hebben op arbeidsproductiviteit en op het verlagen van ziekteverzuim. Hoeveel werkgevers precies financieel profiteren, is nog onduidelijk. De effecten van (beweeg)interventies betalen zich pas na een lange tijd terug en kunnen per werknemer sterk verschillen. Wel hebben twee Nederlandse onderzoeksbureaus (Ecorys in 2017 en 2021 en Decisio in 2021) in verschillende onderzoeken een (onderbouwde) schatting gegeven van de gezondheidswinst van meer bewegen vóór, tijdens of na werk, en wat deze gezondheidseffecten op kunnen leveren voor de werkgever.

Een werknemer die nog niet voldoet aan de beweegrichtlijnen en dagelijks gaat bewegen, kan daarmee een productiviteitswinst behalen van 1,5% tot 3% – dat zijn 3,5 tot 7 extra werkdagen per jaar – en een vermindering van 0,5 tot 1,3 verzuimdagen per jaar. Ecorys komt met een productiviteitswinst (€ 5.000 – € 12.000) en een vermindering van het ziekteverzuim (€ 1.000 – € 3.000) uit op een besparing van € 6.000 tot € 15.000 over het leven van een werknemer tussen de 25-54 jaar. Deze totale besparing komt neer op jaarlijks € 975 per werknemer. Decisio komt met de productiviteitswinst (€ 1.647) en vermindering van ziekteverzuim (€ 312) tot een besparing van € 1.959 per werknemer op jaarbasis (uitgaande van een gemiddelde arbeidsproductiviteit van € 30 per uur en 1.830 werkbare uren).

De besparingen in euro’s uit de twee onderzoeken zijn niet volwaardig met elkaar te vergelijken, omdat ze gebruikmaken van andere aannames bij de berekening.

Lees hier het hele artikel en achtergrondinformatie:

https://www.allesoversport.nl/thema/beleid/werkgevers-profiteren-ook-financieel-van-actievere-werknemers/

 

Bron: Alles over sport, een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wellnomics

 

3 tips om KANS-klachten op afstand te houden

Deel 2 van de 3-luik: de meest voorkomende klachten bij beeldschermwerkers. 3 tips om KANS-klachten op afstand te houden.

Download gratis
strekken oefening rsi klachten wellnomics vitaliteit workpace

10 tips voor meer vitaliteit thuis en op kantoor

Een hele dag stilzitten kan klachten veroorzaken. Afwisselen tussen zitten en bewegen helpt, evenals pauzes, een goede werkplek en stresspreventie.

Download gratis
Thuiswerken beweegtip

Sta elk half uur op als u veel zit!

Mensen die veel stilzitten hebben een grotere kans op vroegtijdig overlijden dan mensen die tussentijds bewegen. Sta daarom elk half uur op.

Download gratis