[borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Wijzig cookie voorkeuren”/]

Privacyverklaring Wellnomics BV

 

Wellnomics BV is een besloten vennootschap gevestigd en kantoorhoudende te Zeist aan de 1e Hogeweg 198.

De klant is diegene met wie Wellnomics een onderhoudscontract is aangegaan of een overeenkomst van koop, waarvoor privacygevoelige gegevens van de klant worden verwerkt.

Naast onze klanten verwerken wij ook persoonlijke gegevens van leads, prospects, nieuwsbrieflezers, leveranciers en relaties. In zijn algemeenheid geldt dat de bepalingen die hieronder staan ook van toepassing zijn op de persoonlijke gegevens die wij verwerken voor deze personen. Afwijkende bepalingen voor deze personen komen verderop aan de orde.

Wellnomics BV legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw bestelling. Uw gegevens kunnen door Wellnomics BV worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van Wellnomics BV. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen. Wellnomics BV verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Als u een bestelling plaatst per email of zich registreert op een website van Wellnomics , bijvoorbeeld in de Wellnomics shop om producten te bestellen of wanneer u informatie aanvraagt, verstrekt u persoonsgegevens aan Wellnomics  zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer uw bestelling of informatie over de diensten die u graag wenst te ontvangen. Daarnaast kunnen wij u tijdens uw registratie ook vragen andere informatie te verstrekken, zoals bv functietitel en bedrijfsnaam. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in een gegevensbestand, dat beschikbaar is voor Wellnomics om specifieke informatie toe te sturen en/of nieuwsbrieven. Ook kunnen uw gegevens worden geanalyseerd om deze informatie zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen.

WorkPace

Wellnomics levert de registratiegegevens waarmee WorkPace van onze website kan worden gedownload. Wellnomics heeft geen toegang tot WorkPace gegevens met betrekking tot computergebruik. Deze gegevens blijven binnen uw organisatie en WorkPace slaat ze versleuteld op. Alleen de persoon die toegang heeft tot de computer en de login kan de WorkPace gegevens door middel van het persoonlijke dashboard inzien.

Cookies

Op de website van Wellnomics maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
  • het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;
  • het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken.
  • het inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wellnomics BV legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw bestelling. In de meeste gevallen zijn dit privacygevoelige persoonsgegevens. Dit zijn gegevens als: Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht, Adres en woonplaats, Emailadres en telefoonnumer, Aantal licenties, Soort licenties en Licentieduur. Wellnomics heeft geen toegang tot WorkPace gegevens met betrekking tot computergebruik. Deze gegevens blijven binnen uw organisatie en WorkPace slaat ze versleuteld op

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend op de manier die wij met de klant hebben afgesproken in de opdracht tot dienstverlening. Dit verwerken doen wij niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdracht. De klant is wettelijk verplicht de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. In het bijzonder dient de klant vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat wij voldoen aan de op ons van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

Wij zorgen ervoor dat alleen onze medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens. De uitzondering hierop zijn eventuele sub-verwerkers. Wij beperken de toegang door onze medewerkers, waar mogelijk, tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor hun werkzaamheden. Wij zorgen er ook voor dat de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

Wij kunnen andere verwerkers (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de opdracht, bijvoorbeeld als deze sub-verwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken waarover wij niet beschikken. Als het inschakelen van sub-verwerkers tot gevolg heeft dat deze persoonsgegevens gaan verwerken dan zullen wij die sub-verwerkers (schriftelijk) dezelfde verplichtingen opleggen. Met het verlenen van een opdracht aan Wellnomics wordt instemming verleend voor het inschakelen van eventuele sub-verwerkers.

Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens

Voor zover mogelijk voldoen wij aan verzoeken om inzage of wijziging of verwijdering van persoonsgegevens. Het verwijderen van persoonsgegevens is een recht vanuit de AVG.

Indien uw gegevens zijn verwijderd kunnen wij  niet meer nazien hoeveel licenties u eerder heeft besteld en kunnen derhalve geen upgradekorting meer verlenen.

Contact

Voor vragen over rechten en de manier waarop Wellnomics  met persoonsgegevens omgaat, kan per e-mail via wcc@wellnomics.nl  een informatieverzoek worden ingediend bij Wellnomics.

Onze Data Processing Agreement leest u hier.