Stel uw supportvraag | Wellnomics veelgestelde vragen | Brochures en handleidingen

Stel uw support vraag

Stel hier uw supportvraag. Graag zo gedetailleerd mogelijk.

 • Noteer hier uw support vraag:

Wellnomics veelgestelde vragen

Wellbeing software is de opvolger van WorkPace. Het bevat ook micropauzemeldingen, beweegpauzemeldingen, gezond werken tips en workouts, maar daarnaast ook meldingen voor zit-stabureau, ergonomie training, online werkplekonderzoek, vragenlijsten werkdruk en werkstress, klachten en een uitgebreide terugkoppeling met vitaliteitsscore en aanbevelingen hoe je gezonder kunt computerwerken.

 • Inclusief Zit-stasoftware (koppelen zit-stabureau)
 • Wellbeing score op basis van computergebruik, pauzes en zit-sta (indien van toepassing)
 • Persoonlijke aanbevelingen voor gezonder computerwerken – op alle onderdelen kan worden doorgeklikt voor meer informatie (zie onderaan een voorbeeld). Bewustwording is een eerste stap naar gedragsverandering.
 • Persoonlijke prestaties – op alle onderdelen doorklikken voor toelichting
 • Gemakkelijker instellen van meldingen beweegpauzes en micropauzes en uitvoeringsniveau (van meldingen naar zeer streng)
 • Gemakkelijker kiezen van lichaamsdelen bij workouts
 • Eventueel managementrapportages (geanonimiseerd)
 • Interactieve ergonomie training
 • Online werkplekonderzoek

 

De prijslijst van Wellbeing kun je hier vinden

Mensen die twee uur achter elkaar zitten zonder dat zij tussentijds bewegen hebben volgens de onderzoekers van Columbia University een grotere kans om vroegtijdig te overlijden dan mensen die tussendoor opstaan en bewegen. Sta dus minimaal elk half uur op als u veel zit en verminder de kans op vroegtijdig overlijden. Lees hier verder.

Wellbeing workouts zijn gericht op spiergroepen die met computerwerken worden gebruikt. Spieren wordt gestrekt en ontspannen. De oefeningen zijn zo ontworpen dat ze veilig zijn voor alle medewerkers. Workouts bevorderen de bloedsomloop, waardoor afvalstoffen worden afgevoerd. Dit herstelt het concentratievermogen en frist op. Lees hier verder.

De ontspanpauze (micropauze) is bedoeld om polsen en handen kort te ontspannen. Hierdoor komt de doorbloeding weer op gang en worden afvalstoffen afgevoerd. Je blijft geconcentreerd en vitaal. Micropauzes zijn kort (6 seconden), verschijnen subtiel en bieden praktische gezond werken tips. Deze tips gaan over werkhouding, gezonde werkplek, energie-oefeningen en verminderen werkdruk en werkstress.

Woellbeing onderbreekt alleen als pauzes zijn geactiveerd en als er niet wordt gepauzeerd. Wellbeing houdt rekening met natuurlijke pauzes. Meer informatie over micropauzes en hoe je ze het best kunt nemen, lees je hier.

Met de instelling ‘Incidentele meldingen die nooit het werk onderbreken’ kun je altijd doorwerken tijdens meldingen. De melding verdwijnt vanzelf weer.  

De beste instelling voor organisaties is om te starten met de preset instelling “Incidentele meldingen, die nooit het werk onderbreken”.  Als medewerkers tijdens de dag geconcentreerd en fit willen blijven is het belangrijk te zorgen voor afwisseling tussen geconcentreerd computerwerken en beweging. Pauzeer of wissel computerwerk af met niet-computerwerk. Verlaat de werkplek voor beweging. Regelmatig bewegen houdt medewerkers fit en geconcentreerd. Wellbeing kan hierbij ondersteunen met ontspan- en beweegpauzes, gezondheidstips en work-outs.  

De effectiviteit van Wellnomics blijkt uit het vele wetenschappelijk onderzoek dat is uitgevoerd en de beoordeling van vele kritische gebruikers in de afgelopen 20 jaar. Wellnomics software bevat als enige een wetenschappelijk gevalideerd algoritme. Deze is gebaseerd op de laatste stand van de techniek en onderzoek. Wellnomics is bewezen effectief bij het verminderen van symptomen en het voorkomen van letsels. Zo is aangetoond dat Wellnomics de productiviteit verhoogt en het aantal klachten bij medewerkers sterk doet afnemen. Deze resultaten zijn bevestigd in gepubliceerde wetenschappelijke studies en door de meer dan 60 evaluaties bij organisaties die WorkPace gebruiken. Wilt u hier meer over weten, lees hier verder.

Het is gemakkelijk om instellingen aan te passen door een van de 5  voorgedefinieerde instellingen kiezen. Uw werk wordt nooit onnodig onderbroken. Wellbeing houdt rekening met de natuurlijke onderbrekingen van het beeldschermwerk, bijvoorbeeld als je een telefoongesprek voert, in vergadering bent geweest of net een pauze hebt gehad. Daarnaast kun je het uitvoeringsniveau aanpassen naar alleen signalen.

De beste instelling voor organisaties is om te starten met de preset instelling “Preventief – licht”.  Als medewerkers tijdens de dag geconcentreerd en fit willen blijven is het belangrijk te zorgen voor afwisseling tussen geconcentreerd computerwerken en beweging. Pauzeer of wissel computerwerk af met niet-computerwerk. Verlaat de werkplek voor beweging. Regelmatig bewegen houdt medewerkers fit en geconcentreerd. WorkPace kan hierbij ondersteunen met ontspan- en beweegpauzes, gezondheidstips en work-outs.  

Computergebruik wordt gemeten als er muis- of het toetsenbordactiviteit was in de laatste 30 seconden. Muisgebruik wordt gemeten als er in de laatste 5 seconden een muisklik of muisbeweging plaatsvond. Toetsenbordgebruik wordt gemeten als er in de laatste 5 seconden een toetsenbordknop is aangeslagen.

De meetduur voor computergebruik is langer omdat gebleken is dat beeldschermwerkers perioden kennen waarin er geen sprake is van actief muis- en toetsenbordgebruik en waar men wel in een statische houding achter het beeldscherm zit.

De “Allen monitoring” instelling adviseren wij als onderdeel van de customer best practice “Geleide opschaling” van WorkPace. Deze instelling heeft als doel de effectiviteit van WorkPace te borgen en tegelijkertijd de draagvlak onder eindgebruikers te vergroten. De “Alleen monitoring” instelling geeft een terugkoppeling op hoe gezond je werkt via het dashboard maar geeft geen meldingen.

Individuele gebruiker

Als je een individuele gebruiker bent, kunt u de prest “Alleen monitoring selecteren”.  WorkPace zal nu alle activiteiten monitoren zonder onderbreking of meldingen.

Corporate gebruiker

Wanneer u met meerdere WorkPace installaties werkt vanuit een centrale map is het ook mogelijk om “Alleen monitoring” in te stellen. Neem contact op met support@wellnomics.com voor advies voor uw specifieke situatie. Support is beschikbaar voor klanten met een Wellnomics WorkPace support- en onderhoudsovereenkomst.

Dit kan door middel van de instelling “Preventief” of “Alleen monitoring”.

Alleen monitoring

Feedback op eigen werkgedrag – voor computergebruikers zonder gezondheidsklachten.

Met de alleen monitoring instelling verschijnen geen pauzes en andere meldingen. Op de achtergrond van de computer wordt werkgedrag en pauzegedrag gemeten. Met deze instelling verschijnt op onderste taakbalk een terugkoppeling op werkgedrag. Na dubbelklikken op een icoon verschijnt het dashboard waarop een uitgebreidere terugkoppeling wordt gegeven.

Werkintensiteitscore

Het werkintensiteit icoon op de taakbalk (rondje met cijfer) geeft aan hoe intensief wordt gewerkt. Het cijfer is gebaseerd op duur en snelheid van toetsenbord- muisgebruik en pauzegedrag, 1=laag en 10 = hoog. 

Pauzegedrag icoon

De smiley in de taakbalk geeft een percentage weer als je erover beweegt met de muis. Dit percentage geeft aan hoe het pauzegedrag is. Als er vanzelf voldoende pauzes worden genomen geeft de smiley 100% weer en is de kleur groen. Als er te weinig pauzemomenten vanzelf worden genomen dan is dit percentage lager. De kleur verandert automatisch mee (groen-geel-rood).

Na dubbelklikken op een icoon verschijnt het dashboard waar een uitgebreidere terugkoppeling wordt gegeven.

Als de smileys vaak geel/oranje/rood zijn en er ontstaan lichte klachten dan dienen de meldingen beter te worden opgevolgd.

Wanneer u niet gestoord wilt worden, kunt u WorkPace op “stand-by” zetten gedurende 15-60 minuten. Er worden dan geen meldingen weergegeven.

U heeft uw pauzesignaleringen niet voor niets geactiveerd. Wij adviseren daarom om niet te veel gebruik van de stand-by functie te maken. Juist onder stresssituaties zijn de gezondheidsrisico’s groter en pauzes zijn vooral dan (zelfs als u alleen de korte 6 seconden ontspanpauzes volgt) het belangrijkst.

WorkPace maakt biedt time management tips tijdens pauzes.

WorkPace voldoet altijd aan de actuele wet- en regelgeving.

WorkPace klanten vertellen ons dat een van de grootste voordelen van WorkPace is dat (continue) feedback over eigen werkgedrag medewerkers kan aanzetten tot verandering van dat werkgedrag. Echter, voorlichting of opleiding heeft een vrijblijvend informatief karakter en wordt daarom niet eenvoudig omgezet in gezonder werkgedrag. Daarom adviseren wij inbedding van WorkPace in een op gezond werkgedrag gericht beleid. WorkPace monitort, informeert en prikkelt.

Er zijn drie dingen die je kunt doen:

 1. Gebruik WorkPace in de instelling Alleen monitoring.
 2. Wijzig de pauzefrequentie of de mate van vrijheid om pauzes te negeren. U kunt dit gemakkelijk doen met via het dashboard Huidige instellingen
 3. Hou een oogje op het WorkPace Status paneel en neem pauzes natuurlijk voordat WorkPace u eraan herinnert. Als u voldoende natuurlijke pauzes neemt, zult u nooit een WorkPace alert krijgen.

Ja, Iedereen kan zelf tips toevoegen aan WorkPace. Dit kan ook door de organisatie centraal worden geregeld.

Met de optionele managementmodule Wellnomics RI&E kunnen gebruikersinstellingen centraal worden beheerd.

 1. Stel de instellingen naar de waarden die u wilt.
 2. Sluit de instellingen functie af zodat de medewerker deze niet kan wijzigen.
 3. Laat de medewerker hun eigen instellingen wijzigen, maar alleen binnen het beleid van de richtlijnen.
 4. Pauze instellingen per gebruikersgroep instellen. Bijvoorbeeld, vaker pauzes voor de werknemers die klachten hebben, minder frequente onderbrekingen voor werknemers zonder ongemak.
 5. Geen pauzemeldingen voor medewerkers die geen arbeidsrisico’s hebben

Wij adviseren om WorkPace via de methode van geleide opschaling in te zetten. Zo borgt u medewerkerdraagvlak en maximale effectiviteit. WorkPace voegt zo blijvend waarde toe aan uw organisatie. (Voorlichting->Monitoring->Medewerkersturing->Werkgeversturing)

De methode van Geleide opschaling bestaat uit vier stappen.

 1. Voorlichting
  Informeer uw medewerkers over uw beleid over vermindering van werkdruk, klachten aan het houding- en bewegingsapparaat en de rol die WorkPace daarin speelt. Wij adviseren de methode van geleide opschaling.
 2. Monitoring
  Activeer voor alle medewerkers de Werk Intensiteit Monitoring functie. Met deze instelling kunnen computerwerkers met risicovol werkgedrag worden geïdentificeerd. Deze instelling biedt geen pauzemeldingen of andere signaleringen bij medewerkers. Met de Wellnomics Risk Management module worden op basis van de monitoring risico rapporten en individuele adviezen gegenereerd op diverse aggregatieniveau’s.
 3. Medewerkersturing
  Informeer medewerkers met arbeidsrisico’s over de optie om hun risico’s van naleving en werkgedrag online te bekijken. Moedig hen aan om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid. Wijs deze medewerkers op de WorkPace Gezond Werken Training voordat ze beginnen met het gebruik van WorkPace. Pilotresultaten tonen aan dat medewerkers die deze opleiding voltooien, meer tevreden zijn.
 4. Werkgeversturing
  Wanneer vervolgens uit de monitoring blijkt dat medewerkers met risico’s onvoldoende zelf in staat zijn om hun werkgedrag te wijzigen kan in samenspraak met de medewerker en leidinggevende worden afgesproken om WorkPace zodanig in te stellen dat signaleringen worden afgegeven. Wanneer uit de monitoring blijkt dat hoog risico medewerkers vervolgens pauzesignaleringen negeren kan het handhavingsniveau voor een bepaalde periode worden aangescherpt.

Met de rapportage- en managementmodule voor Wellnomics RI&E Welzijn op kantoor kunt u op elk gewenst moment computergebruik, (opvolging van) pauzesignalering, werkintensiteit en snelheid beoordelen.

Wanneer u andere gezondheid beïnvloedende factoren zoals klachten, werkdruk en werkstress wilt kunnen beoordelen kunt u hiervoor ook Wellnomics RI&E Welzijn op kantoor gebruiken.

Ja, met behulp van de management en rapportage module kunt u deze instellingen eenvoudig zelf instellen en aanpassen.

Wij adviseren om WorkPace via de methode van “Geleide opschaling” in te zetten. Zo borgt u medewerkerdraagvlak en maximale effectief risicobeheer. WorkPace voegt zo blijvend waarde toe aan uw organisatie.

WorkPace geeft de computergebruiker feedback over zijn/haar werkgedrag.

De rapportage en managementmodule van Wellnomics RI&E Welzijn biedt voortdurend actueel inzicht in de aard, omvang en locatie van arbeidsrisico’s als het gaat om:

 • Muis- en computergebruik
 • Werkintensiteit en snelheid
 • (Opvolging van) pauzesignaleringen
 • Risiconiveaus van medewerkers
 • Persoonlijke aanbevelingen voor het verminderen van risico’s

Workouts zijn oefeningen die achter het bureau kunnen worden uitgevoerd. WorkPace bevat rek- en strekoefeningen voor schouders, nek, rug, borst, voorarmen, benen, enkels, pols en handen voor ontspanning en versterking van de spieren (bevorderen van beweging). De oefeningen en rekoefeningen zijn geselecteerd om de bloedstroom te herstellen en de spieren te strekken voor de lichaamsdelen die het meeste last hebben van de statische houding van computergebruik. Het strekt de gespannen spieren, waardoor deze zich ontspannen en het bloed gaat stromen. Hierdoor worden afvalstoffen
afgevoerd en herstellen de spieren zich. Daardoor zijn gebruikers meer vitaal en productief.

De nadruk ligt op oefeningen met een lage impact – zachte rekoefeningen of bewegingen met een lage intensiteit. Hierdoor is er geen risico is dat de gebruiker klachten of blessures krijgt als gevolg van het doen van
de oefeningen maar wel optimaal profiteert van de voordelen van het ontspannen en strekken van het lichaam om de gevolgen van langdurig zitten op te heffen. Er worden geen krachtoefeningen getoond omdat dit de
kans op blessures vergroot.

De oefeningen zijn geselecteerd op basis van studies, ze zijn bewezen effectief zijn en worden speciaal aanbevolen worden bij kantoorergonomie. De pauzes en oefeningen zijn onderzocht in de praktijk en bewezen effectief. Zie hiervoor het Whitepaper: Scientific Evidence of the Benefits of Wellnomics software (www.wellnomics.nl/kennis).

De oefeningen worden als HD filmpje getoond met een beschrijving van het doel, uitgangspositie en methode. De duur van het filmpje staat aangegeven, te zien is hoeveel filmpjes in totaal worden getoond in de beweegpauze. Het is mogelijk naar het volgende filmpje te klikken of terug te gaan, de grootte van weergave kan worden geselecteerd dus beeldvullend of kleiner. De plek van rek wordt door middel van een gekleurd vlak en/of een pijl aangegeven

Behouden van lichamelijke en mentale fitheid – voor computergebruikers die een gezonde werkstijl nastreven

Als u tijdens de dag geconcentreerd en fris wil blijven, zorg dan voor afwisseling tussen geconcentreerd computerwerken en fysieke inspanning.

Pauzeer of wissel computerwerk af met niet-computerwerk. Verlaat de werkplek voor wat beweging. Regelmatig bewegen houdt mensen fit en geconcentreerd. Als u het lastig vindt om beweging en pauzes zelf te organiseren ondersteunt WorkPace met ontspan- en beweegpauzes, gezond werken tips en workouts.

 

WorkPace onderbreekt alleen als pauzes zijn geactiveerd en als er daarna geen pauzes worden genomen. Natuurlijke pauzes worden hierbij meegenomen.  Tijdens een ontspan- of beweegpauzes kan men altijd gewoon door blijven werken als een melding verschijnt.

Herstel bij RSI/CANS – voor computergebruikers met computerwerk gerelateerde gezondheidsklachten

RSI/CANS klachten worden beperkt door structureel gezonder te gaan werken. WorkPace ondersteunt hierbij. Het geeft meldingen die opgevolgd dienen te worden. Werkgedragsverandering is niet leuk, maar wel bewezen effectief bij het herstellen van RSI/CANS klachten.

Tips en opmerkingen bij het gebruik van WorkPace

 • Voor de uitrol van WorkPace binnen een organisatie wordt aanbevolen om met de instelling: preventief – licht te starten
 • In de preventieve instelling kunnen medewerkers gewoon blijven doorwerken als een melding verschijnt. Het scherm wordt nooit geblokkeerd
 • Natuurlijke pauzes worden meegenomen waardoor er geen onnodige meldingen verschijnen
 • Medewerkers kunnen eenvoudig hun instelling aanpassen op basis van de terugkoppeling die in het dashboard wordt gegeven
 • Instellen kan door middel van de 7 presets maar het is ook mogelijk, naar individuele voorkeur, tips, work-outs, pauzes, limieten etc. in te stellen
 • Koppeling naar een uitgebreid risicoprofiel in Wellnomics Risk Management voor uitgebreide rapportages en adviezen is mogelijk
 • Tijdens powerpoint presentaties verschijnen nooit meldingen, deze worden automatisch opgeschort
 • Standby modus voor het tijdelijk of langer opschorten van meldingen

Deze tips gaan o.a. over persoonlijke effectiviteit, minder zitten, stresspreventie, werkhouding, werkplek en sneltoetsen. Op deze manier wordt computerwerk afgewisseld met fysieke activiteit en gedragsverandering. Men beschermt zich tegen vermoeidheid, concentratieverlies en klachten als gevolg van computergebruik en de productiviteit wordt verhoogd.

Er zijn verschillende instellingen die de volgende type gebruiker ondersteunen.

 1. Feedback op eigen werkgedrag – voor computergebruikers zonder gezondheidsklachten
 2. Behouden van lichamelijke en mentale fitheid – voor computergebruikers die een gezonde werkstijl nastreven en meer vitaliteit willen
 3. Herstel bij RSI/CANS – voor computergebruikers met computerwerk gerelateerde gezondheidsklachten

Wellnomics support en onderhoud

Wellnomics support, onderhoud en hosting is beschikbaar voor opdrachtgevers met een actieve serviceovereenkomst. Daarmee heeft u recht op nieuwe versies, technische en functionele ondersteuning door Wellnomics Customer Care.

Wellnomics software heeft een uitstekende reputatie waar het gaat om effectiviteit en ict-technische kwaliteit. Onze consultants helpen u graag bij (het nalopen) van applicatie virtualisatie of trainen preventiedeskundigen on-the-job tijdens het werken met de software. Onze licentievoorwaarden, servicelevels, security en privacy bescherming staan beschreven bij Brochures, handleidingen en instructiemateriaal.

Nieuwe versies

Gemiddeld jaarlijks brengt Wellnomics nieuwe versies van haar software uit. Uitgangspunt voor productontwikkeling zijn de gebruikerswensen, wetgeving en techniek. Opdrachtgevers kunnen zonder meerkosten upgraden naar de nieuwste versie.

Compliance

Wetgeving, techniek en gebruikersbeleving ontwikkelen voortdurend. Wellnomics zorgt ervoor dat haar producten conform Europese en Nederlandse wet- en regelgeving werken en dat de software blijft samenwerken in de meest voorkomende technische omgevingen (w.o. diverse Windows platformen, iOS, Android, AppV, Citrix, terminal server).

Support

Beschikt u over een service overeenkomst, dan kunt u voor vragen en problemen terecht bij de Wellnomics Customer Care afdeling. Zij helpen u graag.
Wellnomics Customer Care
e-mail wcc@wellnomics.nl
telefoon +31 (0)30-6985200

Software brochures en handleidingen

Bekijk de WorkPace instructievideo om WorkPace goed te gebruiken.

Introductie Wellnomics WorkPace (7.30 min)

Wellnomics WorkPace instellen kort (1.28 min)

WorkPace medewerker instructie (3.19 min)

Wellnomics nieuwsbrief