Stel een support vraag

Stel hier uw supportvraag. Graag zo gedetailleerd mogelijk.

 • Noteer hier uw support vraag:
 • Mijn versie WorkPace is?*
 • Build nummer
  (Zie Help > Over WorkPace naast woordlogo in hoofdmenu WorkPace )
 • WorkPace draait op
 • WorkPace is geïnstalleerd

Eén van de grote uitdagingen met pauzesoftware is het bepalen van een gezonde balans tussen medewerker irritatie en effectieve RSI preventie. Medewerkers aanmoedigen om voldoende pauzes te nemen leidt tot verlaging van risico’s. Sinds jaren adviseert WorkPace een methode die er voor zorgt dat WorkPace niet irriteert. De methode is gebaseerd op de Werk Intensiteit Monitoring functie in combinatie met vele instelmogelijkheden van WorkPace. Zo kan de werking van WorkPace naadloos aansluiten op het beleid en de verwachtingen en behoeftes van de gebruiker. De geautomatiseerde analyses en rapportages van WorkRhythm biedt diepgaand inzicht in de mate van risico’s van medewerkers. WorkPace pauzes kan dan worden gericht op het personeel die het nodig hebben. Deze doelgerichte aanpak resulteert in een verbeterde effectiviteit en veel hogere medewerkertevredenheid.

Wij adviseren om WorkPace via de methode van geleide opschaling in te zetten. Zo borgt u medewerkerdraagvlak en maximale effectiviteit. WorkPace voegt zo blijvend waarde toe aan uw organisatie. (Voorlichting->Monitoring->Medewerkersturing->Werkgeversturing)

De methode van Geleide opschaling bestaat uit vier stappen.

 1. Voorlichting
  Informeer uw medewerkers over uw beleid over vermindering van werkdruk en RSI en de rol die WorkPace daarin speelt. Wij adviseren de methode van geleide opschaling.
 2. Monitoring
  Activeer voor alle medewerkers de Werk Intensiteit Monitoring functie. Met deze instelling kunnen computerwerkers met risicovol werkgedrag worden geïdentificeerd. Deze instelling biedt geen pauzemeldingen of andere signaleringen bij medewerkers. Met de WorkRhythm module worden op basis van de monitoring risico rapporten en individuele adviezen gegenereerd op diverse aggregatieniveau’s.
 3. Medewerkersturing
  Informeer medewerkers met arbeidsrisico’s over de optie om hun risico’s van naleving en werkgedrag online te bekijken. Moedig hen aan om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid. Wijs deze medewerkers op de WorkPace Multimedia Training voordat ze beginnen met het gebruik van WorkPace. Pilotresultaten tonen aan dat medewerkers die deze opleiding voltooien, meer tevreden zijn.
 4. Werkgeversturing
  Wanneer vervolgens uit de monitoring blijkt dat medewerkers met risico’s onvoldoende zelf in staat zijn om hun werkgedrag te wijzigen kan in samenspraak met de medewerker en leidinggevende worden afgesproken om WorkPace zodanig in te stellen dat pauzesignaleringen worden afgegeven. Wanneer uit de monitoring blijkt dat hoog risico medewerkers vervolgens pauzesignaleringen negeren kan het handhavingniveau voor een bepaalde periode worden aangescherpt.

In uw organisatie is WorkPace mogelijk niet geïnstalleerd volgens de instructies van Wellnomics. De onjuiste installatie kan leiden tot ongewenste pauzedwang, in sommige gevallen kan dit leiden tot onbegrip en irritatie onder gebruikers. Sinds jaren adviseert WorkPace een methode die er voor zorgt dat WorkPace niet irriteert en toch effectief blijft. De methode is gebaseerd op de Werk Intensiteit Monitoring functie, WRM Rapportages en adviezen in combinatie met vele instelmogelijkheden van WorkPace. Zo werkt WorkPace nog doeltreffender omdat ze naadloos aansluit op uw beleid en de verwachtingen en behoeftes van medewerkers. Daarmee wordt onbegrip voorkomen en zullen uw medewerkers de waarde van WorkPace beslist gaan waarderen.

De effectiviteit van WorkPace blijkt uit het vele wetenschappelijk onderzoek en de beoordeling van vele kritische gebruikers in de afgelopen 10 jaar. WorkPace bevat als enige een wetenschappelijk gevalideerd algoritme. Deze is gebaseerd op de laatste stand van de techniek en onderzoek (2010) WorkPace is bewezen effectief bij het verminderen van symptomen en het voorkomen van letsels. Zo is aangetoond dat WorkPace de productiviteit verhoogt en het aantal klachten bij medewerkers sterk doet afnemen. Deze resultaten zijn bevestigd in gepubliceerde wetenschappelijke studies en door de meer dan 60 evaluaties bij organisaties die WorkPace gebruiken. Wilt u hier meer over weten, lees hier verder.

Article 5.10 van de Nederlandse Arbeidomstandighedenbesluit (VDU voorschriften) verplicht de werkgever een onderbreking van 5 minuten per uur, of 10 minuten om de 2 uur van computer werk te geven.

De WorkPace Computerpauze biedt volledige naleving van artikel 5.10. WorkPace weet automatisch of de werknemer niet voldoende pauzes heeft genomen die in de bijeenkomst van artikel 5.10 zijn weergegeven en geeft de gebruiker een herinnering.

Medewerkers die computerpauzes hebben geactiveerd zien 1 of 2 Computerpauze signaleringen per dag. Wanneer medewerkers intensief werken en zelf onvoldoende pauzes nemen, zal WorkPace hen hieraan herinneren.

Het aantal micropauzes hangt af uw WorkPace instellingen. Met dezelfde instellingen kan het aantal aangeboden micropauzes variëren. De meeste gebruikers ontvangen een paar micropauzes per uur. Dit komt omdat WorkPace rekening houdt met de natuurlijke pauzes van gebruikers. Als er zeer intensief wordt gewerkt, en er dus minder natuurlijke pauzes wordt genomen, zal WorkPace vaker een micropauze aanbieden.

WorkPace oefeningen zijn gericht op spiergroepen die met computerwerken worden gebruikt. Spieren wordt gestrekt en ontspannen. Rek oefeningen worden vermeden. De WorkPace oefeningen zijn zo ontworpen dat ze veilig zijn voor alle medewerkers.

Het is gemakkelijk om uw pauze instellingen aan te passen door het uitvoeren van de WorkPace Setup Wizard. Van de WorkPace-console Instellingen > Start Setup Wizard. U kunt kiezen uit twee opties:

Gebruik vragenlijst: uw antwoorden zullen worden gebruikt om de beste instellingen voor uw behoeften uit te werken.

Selecteer uit voorgedefinieerde profielen: kies precies hoe vaak en lang uw pauzes zijn door verschillende presets te selecteren

Uw werk wordt nooit onnodig onderbroken. WorkPace houdt rekening met de natuurlijke onderbrekingen van het beeldschermwerk, bijvoorbeeld als u een telefoongesprek voert, in vergadering bent geweest of pauze hebt gehad.

Computergebruik wordt geteld wanneer er muis- of het toetsenbordactiviteit was in de laatste 30 seconden. Muisgebruik wordt geteld wanneer er in de laatste 5 seconden een muisklik of muisbeweging plaatsvond. Toetsenbordgebruik wordt geteld wanneer er in de laatste 5 seconden een toetsenbordknop is aangeslagen.

De meetduur voor computergebruik is langer omdat gebleken is dat beeldschermwerkers perioden kennen waarin er geen sprake is van actief muis- en toetsenbordgebruik en waar men wel in een statische houding achter het beeldscherm zit.

De “Monitoring only” instelling adviseren wij als onderdeel van de customer best practice “Geleide opschaling” van WorkPace. Deze instelling heeft als doel de effectiviteit van WorkPace te borgen en tegelijkertijd de draagvlak onder eindgebruikers te vergroten. De “Monitoring only” is een set van WorkPace instellingen die het mogelijk maakt uw activiteiten te monitoren zonder onderbroken te worden door pauzes en waarschuwingen. De “Monitoring only” instelling verschilt tussen individuele gebruikers en corporate gebruikers.

Individuele gebruiker

Als je een individuele gebruiker bent, hoeft u enkel de micropauzes, computerpauzes en daglimiet uit te zetten. U kunt dit doen door het openen van de WorkPace console. Deze geeft toegang tot de instellingen. Open ieder onderdeel (Micropauzes, computerpauzes en daglimiet) en verwijder het vinkje uit het selectievakje. WorkPace zal nu alle activiteiten monitoren zonder onderbreking of waarschuwingen.

Corporate gebruiker

Wanneer u met meerdere WorkPace installaties werkt vanuit een centrale map is het ook mogelijk om “Monitoring only” in te stellen. Neem contact op met support@wellnomics.com voor advies voor uw specifieke situatie. Support is beschikbaar voor klanten met een Wellnomics WorkPace support- en onderhoudsovereenkomst.

Monitoren van arbeidsrisico’s

Preventie is risico’s wegnemen voordat er klachten ontstaan. Dat kan met de Monitoring only functie in WorkPace gecombineerd met de optionele rapportagemodule. WorkPace volgt de werkintensiteit, het pauzegedrag en toetsenbord en muisgebruik (zonder pauzesignaleringen). De medewerker of de preventiemedewerker kan vervolgen op basis van rapportages bepalen of er voorzorgsmaatregelen dienen te worden genomen.

Preventie maatregelen in WorkPace

Via WorkPace kunnen desgewenst diverse preventie maatregelen worden aangeboden, zoals pauzesignaleringen, RSI trainingen, maar ook een sneltoets training als alternatief voor muisgebruik.

Door het gebruik van WorkPace binnen Wellnomics Risk Management. Hierdoor wordt een gezondheidsmanagement systeem volledig gefaciliteerd. Wellnomics Risk Management bevat:

 • een kantoor RI&E waarmee u uw risico’s volledig tegen de laagst mogelijke kosten kunt beheren
 • rapportages waarmee u volledig op de hoogte bent van de aard, omvang en locatie van risico’s
 • werkprocessen waarmee u maximaal effect haalt uit uw beperkte middelen
 • op de individuele medewerker toegesneden doe-het-zelf aanbevelingen
 • dossiers en rapportages over de ontwikkeling van risico’s in de tijd.

Wanneer u niet gestoord wilt worden, kunt u WorkPace op “stand-by” zetten gedurende 15-60 minuten. In deze tijd worden geen pauzes aangeboden.

U heeft uw pauzesignaleringen niet voor niets geactiveerd. Wij adviseren daarom om niet te veel gebruik van de stand-by functie te maken. Juist onder stresssituaties zijn de gezondheidsrisico’s groter en pauzes zijn vooral dan (zelfs alleen maar korte 5-10 seconden micropauzes) het belangrijkst.

WorkPace maakt biedt time management tips tijdens pauzes.

WorkPace voldoet altijd aan de actuele wet- en regelgeving.

WorkPace klanten vertellen ons dat een van de grootste voordelen van WorkPace is dat (continue) feedback over eigen werkgedrag medewerkers kan aanzetten tot verandering van dat werkgedrag. Echter, voorlichting of opleiding heeft een vrijblijvend informatief karakter en wordt daarom niet eenvoudig omgezet in gezonder werkgedrag. Daarom adviseren wij inbedding van WorkPace in een op gezond werkgedrag gericht beleid. WorkPace monitored, informeert en prikkelt.

Er zijn drie dingen die je kunt doen:

 1. Gebruik WorkPace in de Monitoring only mode.
 2. Wijzig de pauzefrequentie of de mate van vrijheid om pauzes te negeren. U kunt dit gemakkelijk doen met de WorkPace Setup Wizard (Instellingen > Start Setup Wizard), en kiezen voor de optie Selecteer uit voorgedefinieerde profielen
 3. Hou een oogje op de WorkPace Status Panel en neem pauzes natuurlijk voordat WorkPace u eraan herinnert. Als u voldoende natuurlijke pauzes neemt, zult u nooit een WorkPace alert krijgen.

Ja, WorkPace geeft deze desgewenst tijdens pauzes.

Met de optionele managementmodule kunnen gebruikersinstellingen centraal worden beheerd.

 1. Stel de instellingen naar de waarden die u wilt.
 2. Sluit de instellingen functie af zodat de medewerker deze niet kan wijzigen.
 3. Laat de medewerker hun eigen instellingen wijzigen, maar alleen binnen het beleid van de richtlijnen.
 4. Pauze instellingen per gebruikersgroep instellen. Bijvoorbeeld, vaker pauzes voor de werknemers die klachten hebben, minder frequente onderbrekingen voor werknemers zonder ongemak.
 5. Geen pauzemeldingen voor medewerkers die geen arbeidsrisico’s hebben

Met de rapportage- en managementmodule voor WorkPace kunt u op elk gewenst moment computergebruik, (opvolging van) pauzesignalering, werkintensiteit en snelheid beoordelen.

Wanneer u andere gezondheid beïnvloedende factoren zoals werkplek, werkhouding, psychosociale en individuele factoren wilt kunnen beoordelen is Wellnomics Risk Management (link) een echte aanrader.

Ja, met behulp van de management en rapportage module kunt u deze instellingen eenvoudig zelf instellen en aanpassen.

Wij adviseren om WorkPace via de methode van “Geleide opschaling” in te zetten. Zo borgt u medewerkerdraagvlak en maximale effectief risicobeheer. WorkPace voegt zo blijvend waarde toe aan uw organisatie.

WorkPace geeft de computergebruiker feedback over zijn/haar werkgedrag.

De rapportage en managementmodule voor WorkPace biedt voortdurend actueel inzicht in de aard, omvang en locatie van arbeidsrisico’s als het gaat om:

 • Muis- en computergebruik
 • Werkintensiteit en snelheid
 • (Opvolging van) pauzesignaleringen
 • Risiconiveaus van medewerkers
 • Persoonlijke aanbevelingen voor het verminderen van risico’s

In de afgelopen 10 jaar is veel onafhankelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van WorkPace. Daaruit kwam het volgende naar voren.

WorkPace en Wellnomics Risk Management zijn erg geschikt voor flexwerkers. WorkPace monitort arbeidsrisico’s en biedt preventieve ondersteuning voor beeldschermwerkers, ongeacht waar ze zijn.

Wellnomics support en onderhoud

Wellnomics support, onderhoud en hosting is beschikbaar voor opdrachtgevers met een actieve huur- of service overeenkomst. Met de huur-, hosting- of service overeenkomst heeft u recht op nieuwe versies, technische en functionele ondersteuning door Wellnomics Customer Care.

Wellnomics software heeft een uitstekende reputatie waar het gaat om effectiviteit en ict-technische kwaliteit. Onze consultants helpen u graag bij (het nalopen) van applicatie virtualisatie of trainen preventiedeskundigen on-the-job tijdens het werken met het Wellnomics Risk Management systeem. Onze levervoorwaarden, servicelevels, security en privacy bescherming staan beschreven bij Brochures, handleidingen en instructiemateriaal.

Nieuwe versies

Gemiddeld jaarlijks brengt Wellnomics nieuwe versies van haar software uit. Uitgangspunt voor productontwikkeling zijn de gebruikerswensen, wetgeving en techniek. Opdrachtgevers kunnen zonder meerkosten upgraden naar de nieuwste versie of met een aantrekkelijke korting upgraden van WorkPace naar Wellnomics Risk Management.

Compliance

Wetgeving, techniek en gebruikersbeleving ontwikkelen voortdurend. Wellnomics zorgt ervoor dat haar producten conform Europese en Nederlandse wet- en regelgeving werken en dat de software blijft samenwerken in de meest voorkomende technische omgevingen (w.o. diverse Windows platformen, iOS, Android, AppV, Citrix, terminal server).

Support

Beschikt u over een service overeenkomst, dan kunt u voor vragen en problemen terecht bij de Wellnomics Customer Care afdeling. Zij helpen u graag.
Wellnomics Customer Care
e-mail wcc@wellnomics.nl
telefoon +31 (0)30-6985200

Software brochures en handleidingen

Bekijk de WorkPace instructievideo om WorkPace goed te gebruiken.

Introductie Wellnomics WorkPace (7.30 min)

Wellnomics WorkPace instellen kort (1.28 min)

WorkPace medewerker instructie (3.19 min)

Wellnomics nieuwsbrief