Wetenschappelijk bewijs van de effectiviteit van Wellnomics software

Het implementeren van Wellnomics software heeft bewezen voordelen voor gebruikers en werkgevers. Deze voordelen zijn:

  • Vermindering van klachten over pijn en ongemak.
  • Een afname van werk gerelateerde klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat
  • Een toename van productiviteit

In dit verslag volgt een beschrijving van het wetenschappelijk bewijs van de voordelen van Wellnomics WorkPace waarop bovenstaande voordelen zijn gebaseerd. Het algoritme van WorkPace is ook op Wellbeing software toegepast.

Hieronder zoomen we in op specifieke studies, waaronder die bij Eli Lilly’s Laboratorium, TNO en Boeing. Deze inzichten uit de studies onderbouwen dat het gebruik van Wellnomics WorkPace bijdraagt aan het algehele welzijn op de werkplek.

Eli Lily

Er is een studie uitgevoerd naar Wellnomics WorkPace bij 118 computergebruikers in Eli Lilly’s Laboratorum door industrieel hygiënist Dana L. Brown. De resultaten zijn gepubliceerd in het American Journal of Industrial Hygiene ‘Ergonomics – Computer Issues Papers’. De studie verzamelde klachten van gebruikers vóór en na het gebruik van Wellnomics WorkPace. Het aantal gebruikers in bijna elke categorie van klachten verminderde nadat Wellnomics WorkPace was geïnstalleerd. Het totale aantal gebruikers dat klachten had daalde van 51 naar 39 na het gebruik van Wellnomics WorkPace. De onderstaande grafieken vatten de resultaten samen en laten een statistisch significante (op het 95% -niveau gebaseerd op een Chi-kwadraatanalyse) afname van pijnniveaus zien na het gebruik van Wellnomics WorkPace.

Figuur 1 Pijnniveaus van gebruikers voor en na het gebruik van Wellnomics (w/o breaks verwijst naar pijn alleen bij werken zonder pauzes).

Na het gebruik van Wellnomics WorkPace waren er geen gebruikers meer met vaak of altijd pijn, en een 64% afname van gebruikers met pijn bij werken zonder pauzes.

 

TNO

Om de effectiviteit van Wellnomics WorkPace te testen werd in een studie gesteund door de Nederlandse overheid, uitgevoerd door de groep Arbeid en Werkgelegenheid van TNO 268 werknemers van GAK Nederland geselecteerd met bestaande klachten. Werknemers met de ergste klachten werden voor medische behandeling gestuurd en uitgesloten van de studie. Studiedeelnemers werden verdeeld in een controlegroep en twee experimentele groepen (een met alleen pauzes, de andere met zowel pauzes als oefeningen van Wellnomics WorkPace).

Deelnemers in de experimentele groepen meldden meer herstel (55% vs. 34%) van hun klachten en minder verslechtering (4% vs. 20%) in vergelijking met de controlegroep.

Boeing

Bij Boeing werd een studie van 6 maanden met 500 gebruikers op tien locaties uitgevoerd om de voordelen van het gebruik van Wellnomics WorkPace te evalueren vóór een mogelijke bredere organisatorische implementatie. De studie onderzocht de mate van klachten en ongemak vóór de pilot, na 6 weken gebruik van Wellnomics WorkPace en opnieuw na 6 maanden. De resultaten van de studie waren zeer positief, met een significante afname van 36% in het aantal pijnsymptomen, een afname van 56% in het gemiddelde pijnniveau en ongemak. Indrukwekkend was dat er een vermindering van pijn was in bijna elk deel van het bovenlichaam, hoewel de grootste afnames werden gezien in de nek, onderrug en rechterarm.

Figuur 2 Vermindering van pijn- en ongemak na gebruik van Wellnomics WorkPace

Oogvermoeidheid is een veel voorkomende klacht bij computergebruikers. Er werd een 54% afname van oogvermoeidheid gevonden na het gebruik van Wellnomics WorkPace gedurende 6 maanden.

Figuur 3 Vermindering van oogvermoeidheid na gebruik van Wellnomics WorkPace.

Samenvatting van gegevens van studies in 50 organisaties naar Wellnomics WorkPace

Er zijn meer dan 50 pilotstudies uitgevoerd met Wellnomics software in organisaties in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Australië en Nieuw-Zeeland. Al deze pilots worden uitgevoerd volgens een standaardformaat, met 30-80 deelnemers die Wellnomics WorkPace gedurende 6 weken gebruiken en elke deelnemer vult een aantal evaluatievragenlijsten in. Voor computergebruikers pijn en ongemak (ongeveer 50% van de deelnemers) gaf gemiddeld 70% aan dat ze verbetering of veel verbetering in hun pijn voelden na het gebruik van Wellnomics WorkPace.

Figuur 4 Verbetering van pijn en ongemak na gebruik van Wellnomics WorkPace

TNO – Studie naar productiviteit

TNO heeft ook het effect van WorkPace op productiviteit geanalyseerd. Deze studie vond statistisch significante verbeteringen in het totale aantal dagelijkse aanslagen en de nauwkeurigheid van aanslagen.

Tabel 1 Productiviteit van respondenten, gemeten als het gemiddelde dagelijkse aantal aanslagen en nauwkeurigheid van aanslagen (Totale aanslagen – aantal verwijderingen of backspaces) gedeeld door het totaal aantal aanslagen.

Van de Heuvel concludeerde:

“Als mensen meer pauzes nemen, dan is de verwachting dat de productiviteit afneemt omdat de werktijd korter is. Maar er werden geen negatieve effecten op de productiviteit gevonden. Integendeel, het aantal toetsaanslagen en de nauwkeurigheid waren zelfs hoger in de experimentele groepen dan in de controlegroep.”

De uiteindelijke voordelen voor een werkgever van het gebruik van een pauze-softwaretool zijn een afname van het aantal klachten en kosten vanwege de klachten.

De voordelen van het gebruik van Wellnomics software hangt ook af van de acceptatie van gebruikers omdat ze gedeeltelijk hun werkgedrag moeten aanpassen.

WorkPace heeft een gebruikerstraining die gebruikers van de software kunnen doorlopen. Ervaring heeft aangetoond dat een trainig/educatie voor dat de software in gebruik wordt genomen bijdraagt aan draagvlak en acceptatie.

Samenvatting van gegevens van Wellnomics WorkPace pilots in 50  organisaties

Uit de pilot studies blijkt dat WorkPace een hoge acceptatiegraad kent in een veel verschillende soorten kantooromgevingen. De gegevens zijn afkomstig van antwoorden op vragenlijsten in 50 verschillende organisaties. 83% van de gebruikers vindt WorkPace nuttig tot zeer nuttig, waarbij 84% de software aanbeveelt in hun organisatie.

Figuur 5 Beoordeling van WorkPace gebruikers

Een kleine minderheid van de gebruikers (6%) beoordeelt WorkPace negatief omdat ze zorgen hebben over onderbrekingen met pauzes op ongelegen momenten. Vaak helpt het als de instellingen worden aangepast. Daarnaast helpt educatie over het belang van pauzes voor deze gebruikers. Het is vaak zo dat degenen die het meest behoefte hebben aan pauzes (zij die lange uren achter de computer werken zonder te stoppen) ook degenen zijn die het minst vaak pauzes nemen. Het gebruik van Wellnomics WorkPace maakt deel uit van een gedragsverandering op lange termijn die tijd kost om te implementeren.

TNO studie naar gebruikerstevredenheid

TNO heeft gegevens van gebruikers verzameld. Na het gebruik van Wellnomics WorkPace gedurende 8 weken zei 91% van de gebruikers neutraal, tevreden of zeer tevreden te zijn met het gebruik van het product. 69% gaf aan de software te willen blijven gebruiken nadat de studie was voltooid. 54% zei zich meer ontspannen te voelen na het gebruik van Wellnomics WorkPace.

Op basis van deze studies en uit contacten met organisaties die Wellnomics software gebruiken is het belangijk om rekening te houden met de volgende punten voor maximale effectiviteit.

  1. Zorg voor training/educatie van gebruikers voordat de software wordt geïntroduceerd.
  2. Implementeer de pauzesoftware /wellbeing software als een middel voor preventie van klachten
  3. Voor degenen met bestaande klachten, zorg voor striktere instellingen aangepast aan het individu en hun niveau van klachten.
  4. Volg klachten van ontevreden gebruikers op en pak hun zorgen aan via educatie of de aanpassing van de instellingen van Wellnomics WorkPace.

Er zijn meer onderzoekstudies uitgevoerd naar Wellnomics WorkPace. Dit voortdurende onderzoek wordt gebruikt om de oplossingen die worden geproduceerd door Wellnomics voortdurend te verbeteren.

 

Wellnomics rsi klachten ziekteverzuim werkstress

Ziekteverzuim door werkstress kost bedrijven € 11.000 per werknemer

In Nederland hebben op dit moment 1,3 miljoen mensen last van burn-outklachten als gevolg van werkstress. De kosten voor werkgevers bedragen jaarlijks inmiddels 2,8 miljard euro.

Download gratis
Zit jij lekker op je bureaustoel

Voordelen pauzes en micropauzes

Wat zijn de voordelen van pauzes en micropauzes?
Deze Whitepaper geeft een overzicht van 31 literatuurstudies waarin dit is onderzocht.

Download gratis
strekken oefening rsi klachten wellnomics vitaliteit workpace

10 tips voor meer vitaliteit thuis en op kantoor

Een hele dag stilzitten kan klachten veroorzaken. Afwisselen tussen zitten en bewegen helpt, evenals pauzes, een goede werkplek en stresspreventie.

Download gratis