Kennis: Wellnomics White Papers

WorkPace

WorkPace innovaties

Overzicht van WorkPace innovaties van 2006 tot 2017

Download gratis

Sta elk half uur op als u veel zit en verminder de kans op vroegtijdig overlijden

Mensen die veel zitten zonder bewegen hebben een grotere kans op vroegtijdig overlijden dan mensen die vaker tussentijds bewegen…

Download gratis

Research on RSI/CANS and breaks

Achtergrondinformatie en onderzoek naar werkgerelateerde klachten aan bewegingsapparaat (RSI)…

Download gratis

Computer use exposure as a risk factor for RSI symptoms

Computergebruik wordt steeds meer beschouwd als een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling…

Download gratis

Keystrokes vs time as a risk factor for MSDs

Herhaling van werkzaamheden zoals het aantal toetsaanslagen wordt over het algemeen gezien als een risicofactor…

Download gratis

Wellnomics Risk Management Algemeen

What risk factors are assessed by Wellnomics Risk Management

Wellnomics Risk Management meet maximaal 50 risicofactoren, afhankelijk van hoeveel modules geïmplementeerd…

Download gratis

Data privacy guidelines Wellnomics Risk Management

Privacy richtlijnen Wellnomics Risk Management

Download gratis

Reference literature Wellnomics Risk Management

Het algoritme in Wellnomics Risk Management is ontwikkeld in samenwerking met TNO…

Download gratis

Wellnomics Risk Management overview

Wellnomics Risk Management (WRM) is een hulpmiddel voor op kantoor waarmee medewerkers…

Download gratis

Wellnomics Risk Management – Computer werkgedrag

Reference Literature used in the development of Wellnomics Risk Management

Literatuurlijst met onderzoeken gebruikt voor Wellnomics Risk Management

Download gratis

Population averages for computer use based upon an analysis of data from 90 organizations

Aangetoond is dat de duur van computergebruik een belangrijke risicofactor is voor de ontwikkeling…

Download gratis

Wellnomics Risk Management – Werkdruk en werkstress

What risk factors are measured

Wellnomics Risk Management meet 50 risicofactoren. Hierbij een overzicht welke risicofactoren worden gemeten.

Download gratis

Psychosocial risk factors

Psychosociale risicofactoren zijn een relevant en belangrijk onderdeel van alle factoren die meespelen bij…

Download gratis

Individual factors

Ongemak en aandoeningen die verband houden met werk kennen vaak meerdere oorzaken en deze kunnen elkaar…

Download gratis

Wellnomics zit-sta software

Are sit stand workstations worth the investment?

Wilt u zit-sta werkplekken binnen uw organisatie succesvol maken dan kunt u hier lezen hoe u het meeste rendement uit …

 

Download gratis

‘What is wrong with sitting?’

Overzicht van het lopende onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van zitten.

Download gratis

Wellnomics nieuwsbrief