Vitaliteit blijvend in je organisatie implementeren, dat kan alleen als je het meetbaar maakt.


Door te meten kun je zien of je interventies voor gezonder werken ook daadwerkelijk bijdragen aan de vitaliteit van de organisatie. Benoem je KPI’s, doe een 0-meting en doe de meting na een periode nogmaals en kijk of de KPI’s zijn gewijzigd.


𝗕𝗶𝗷𝘃𝗼𝗼𝗿𝗯𝗲𝗲𝗹𝗱 𝗛𝗼𝗴𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗲𝘀𝘀𝗴𝗲𝘃𝗼𝗲𝗹𝗶𝗴𝗵𝗲𝗶𝗱 𝗼𝗳 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗶𝗷𝘃𝗲𝗿


Wellnomics Wellbeing software bestaat naast pauzemeldingen, workouts en gezond werken tips ook uit vragenlijsten. Stel dat uit deze vragenlijsten blijkt dat Hoge stressgevoeligheid of werkijver in jouw organisaties een hoge risicofactor is, want 33% ervaart dit in zijn dagelijkse werkzaamheden. Dan geeft de software aanbevelingen/oplossingen voor de organisatie om de hoge stressgevoeligheid of werkijver te verminderen en medewerkers krijgen een persoonlijk plan van aanpak met aanbevelingen om dit te verminderen.

𝗩𝗼𝗼𝗿𝗯𝗲𝗲𝗹𝗱𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗼𝗻𝗹𝗶𝗷𝗸𝗲 𝗺𝗮𝗮𝘁𝗿𝗲𝗴𝗲𝗹𝗲𝗻 voor Hoge stressgevoeligheid of werkijver zijn:

👉Zorg dat u voldoende rust neemt buiten het werk, zodat u in optimale conditie bent voor uw werk
👉Bespreek met collega’s of uw leidinggevende of ze geen te hoge werkverwachtingen hebben van u
👉Doe geen overwerk.
👉Probeer ‘slim’ te werken in plaats van ‘hard’ en neem voldoende ontspan- en beweegpauzes tussendoor.

Als je na bijvoorbeeld na een jaar (of op ieder gewenst moment) de meting nogmaals uitvoert kun je zien of het percentage hoge stressgevoeligheid of werkijver is verminderd.

Bijvoorbeeld Werkstress

Stel dat uit deze vragenlijsten blijkt dat werkstress in jouw organisaties een hoge risicofactor is, want 37% ervaart dit in zijn dagelijkse werkzaamheden (zie onder). Dan geeft de software aanbevelingen/oplossingen voor de organisatie om de werkstress te verminderen en voor de medewerkers met een persoonlijk plan van aanpak om werkstress aan te pakken.

Werkstress

Voorbeeld van een persoonlijke werkstress maatregel voor medewerkers in Wellbeing:

Verminder de hoge mentale belasting die uw werk vraagt door regelmatig mentale pauzes te nemen en door taken die veel concentratie vergen af te wisselen met taken die weinig concentratie vergen.

Daarnaast kun je op organisatieniveau met de gegevens aanbevelingen aan de slag.

Als je na bijvoorbeeld een half jaar (of op ieder gewenst moment) de meting nogmaals uitvoert kun je zien of alle interventies tot lagere werkstress leiden.

Zit jij lekker op je bureaustoel

Voordelen pauzes en micropauzes

Wat zijn de voordelen van pauzes en micropauzes?
Deze Whitepaper geeft een overzicht van 31 literatuurstudies waarin dit is onderzocht.

Download gratis
strekken oefening rsi klachten wellnomics vitaliteit workpace

10 tips voor meer vitaliteit thuis en op kantoor

Een hele dag stilzitten kan klachten veroorzaken. Afwisselen tussen zitten en bewegen helpt, evenals pauzes, een goede werkplek en stresspreventie.

Download gratis
wissel zitten en staan regelmatig af

Wissel zittend en staand werken regelmatig af

Aanbevelingen voor het gebruik van zit-sta bureaus

Download gratis