Werkdruk en werkstress verlagen

Werkdruk en werkstress komt veel voor bij organisaties. Hoe kun je dit verlagen?

Bijna een derde van het langdurig ziekteverzuim is te wijten aan psychische klachten. Het is een van de meest gestelde diagnoses.

De Wellnomics online inventarisatie voor Werkdruk en werkstress bestaat uit een aantal inventarisaties. Deze vragenlijsten zijn gebaseerd op de Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) 2Na het doorlopen van deze inventarisatie in de vorm van vragenlijsten wordt een persoonlijk rapport gemaakt. Daarin staat welke werkdruk- en werkstressfactoren een hoog risico vormen. Er worden aanbevelingen gegeven om de stressfactoren te verminderen. 

Werkdruk en werkstress

Geeft uitgebreid persoonlijk rapport met inzicht in stressfactoren

In het rapport staan aanbevelingen om stressfactoren te verminderen

Bevat vragenlijsten over lichamelijke conditie en klachten en niet fysieke aspecten

Gebaseerd op Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) 2

Managementrapportages mogelijk (naar afdeling, geanonimiseerd)

Werkdruk en werkstress

Speelt werkdruk en werkstress een rol?

Werkdruk en werkstress is bij veel organisaties een behoorlijk probleem. Bijna een derde van het langdurig ziekteverzuim is te wijten aan psychische klachten. Het is een van de meest gestelde diagnoses.

Wat zijn de gevolgen van werkdruk en werkstress?

De aanwezigheid van stress zorgt voor:

 • verminderde concentratie
 • verlaagde productiviteit
 • stram of pijnlijk lichaam, RSI klachten
 • weinig enthousiasme, energie en plezier
 • sneller geïrriteerd

 Oorzaken werkdruk en werkstress

Werkstress kan door verschillende factoren worden veroorzaakt zoals de eisen van het werk, het vermogen om controle te hebben over beslissingen en de mate van sociale ondersteuning op de werkplek.

Daarnaast speelt persoonlijkheidstype en fysieke gesteldheid mee in het ervaren van werkdruk en werkstress.

Een structurele oplossing is meer dan alleen werkdruk verminderen. Ook andere oorzaken van werkstress dienen te worden aangepakt zoals controle, ondersteuning en middelen.

Verlagen werkdruk en werkstress

Wellnomics online inventarisatie voor werkdruk en werkstress bestaat uit een aantal inventarisaties. Na het doorlopen van deze vragenlijsten wordt een persoonlijk rapport gemaakt waarin staat welke werkdruk- en werkstressfactoren een hoog risico vormen. Tevens worden aanbevelingen gedaan om de stressfactoren te verminderen.

De inventarisatie bestaat uit verschillende onderdelen. Er wordt gevraagd naar fysieke en mentale belasting.

De vragenlijsten zijn gebaseerd op de Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) 2. Deze vragenlijst is uitgebreid getest en is aantoonbaar succesvol in het identificeren van stressfactoren. Voorbeelden van stressoren zijn:

 • Weinig taakcontrole
 • Hoge mentale belasting
 • Hoge werkeisen
 • Hoge werkstress
 • Weinig sociale steun van collega’s
 • Gebrek aan feedback op het werk
 • Weinig gemeenschapsgevoel
 • Gebrek aan voldoende leiderschap binnen de opleiding/organisatie

 

De online inventarisaties bestaan uit:

1. Fysieke en mentale conditie. Deze inventariseert de lichamelijke conditie. Hoe gemakkelijk kunt u zich ontspannen en hoe zeer stelt u zichzelf op de proef wanneer u vermoeid bent.

2. Psychische belasting inventariseert de niet-fysieke aspecten van de werkomgeving. Zoals werklast, werkdruk en de mate waarin u door het management/directie en collega’s wordt gesteund in uw taken. Deze factoren kunnen de manier waarop het lichaam reageert op fysieke stressfactoren beïnvloeden.

3. Klachten geeft aan in hoeverre u ongemakken ervaart door werk gerelateerd computergebruik.

Persoonlijk Gezondheidsrapport

Na voltooiing van de inventarisaties wordt een persoonlijk Gezondheidsrapport gemaakt. Dit geeft inzicht in welke onderdelen van werkdruk en werkstress een hoog risico vormen. In het rapport worden ook aanbevelingen gedaan om deze risico’s te verminderen.

Managementrapportages

Het is mogelijk om de optie managementrapportages toe te voegen. Deze managementrapportages geven inzicht in de belangrijkste stressfactoren binnen een organisatie en de mate waarin deze een risico vormen. Plus de aanbevelingen om de stressfactoren te verminderen. Deze rapportages zijn anoniem. Het is mogelijk onderscheid te maken naar afdeling (met een minimale grootte) of voor de gehele organisatie.

Wat onze klanten zeggen

 • Wellnomics logo
  Na 6 maanden was er een vermindering van 56% van de klachten ten opzichte van de startwaarden. Aanzienlijke verbeteringen werden gevonden voor alle lichaamsgebieden.

  Aerospace Corporation

 • Wellnomics logo
  "Handig programma. Het laat je realiseren dat je te lang achter elkaar te ingespannen werkt. Het maakt je bewust om even iets anders te doen (opruimen bijvoorbeeld)."

 • Wellnomics logo
  "Het geeft op de juiste momenten een goed advies dat niet dwingend is"

 • Wellnomics logo
    "Ik ga veel vaker zitten en staan met de zit-sta software. Fijn programma want het helpt me herinneren om af te wisselen."

 • Wellnomics logo
  "De rapportagefunctie van Wellnomics RI&E Welzijn is zeer waardevol. Het geeft aan waar we ons op moeten focussen om het welzijn van medewerkers te verbeteren."

 • Wellnomics logo
  "Wellnomics RI&E Welzijn biedt de mogelijkheid om rapportages te maken van verschillende afdelingen waarbij individuele gegevens zijn geanonimiseerd.  Zo weten we waar we op in moeten spelen om het welzijn te verbeteren."

 • Onderzoeksraad voor veiligheid
 • Aedes
 • NLR
 • RIVM
 • Mercedes-Benz
 • TNO
 • Heijmans
 • Aegon
 • Janssen Biologics
 • Ikea
 • Gemeente Heemstede
 • Rijksmuseum
 • NS is klant van Wellnomics
 • Philips
 • Ministerie BZK
 • Ahold Delhaize
 • IFV
 • De Volksbank
 • Gemeente Rotterdam
 • De Rechtspraak
 • Consumentenbond

Wellnomics nieuwsbrief