Wat is RSI?

RSI staat voor Repititive Strain Injury. RSI is ook wel bekend onder de naam KANS. Het is een verzamelnaam voor pijnklachten en symptomen  in het gebied van vingers, handen, polsen, armen, ellebogen, nek – en schoudergebied en bovenrug.

De klachten worden doorgaans veroorzaakt door repeterende bewegingen, een langdurige statische houding of een combinatie van beide. Verder kunnen persoonsgebonden en werkgebonden factoren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan, verergeren of het in stand houden van RSI. RSI komt in veel beroepsgroepen voor.

Meestal is er in de aanloop naar de klachten sprake geweest van overbelasting. Vaak gaat het daarbij om een herhalende beweging in combinatie met een te hoge spierspanning.

Wat zijn de syptomen van RSI?

Naast pijn kunnen er klachten zijn van stijfheid, tintelingen, verminderde kracht, minder grijpvermogen, chronische pijn en zwellingen. Deze symptomen kunnen tot belemmeringen in het normale functioneren leiden. Als de klachten meer dan zes weken duren dan kunnen het best maatregelen worden genomen.

RSI software om RSI te voorkomen of om RSI tegen te gaan?

Er kunnen verschillende maatregelen genomen worden om RSI te voorkomen of om RSI tegen te gaan. De software van Wellnomics kan zowel preventief als curatief worden ingezet.

Werkplek

Zorg voor een Ergonomisch verantwoorde werkplek. Om te weten waar een goede werkplek aan moet voldoen kan een werkplek inventarisatie met Wellnomics RI&E Welzijn worden uitgevoerd. Deze online inventarisatie geeft advies over hoe jouw werkplek inrichting kan worden verbeterd.

Werktijden, pauzes, activiteiten

Duidelijke risicofactoren voor RSI zijn herhaalde bewegingen en langdurig in één houding werken (dezelfde spiergroepen worden dan langdurig aangespannen). Probeer dus voor zoveel mogelijk afwisseling te zorgen. Zorg voor regelmatige pauzes. Of komt in beweging. Neem na iedere twee uur beeldschermwerk een pauze van tien minuten. Ga dan iets anders doen.  De Wellbeing app helpt herinneren om tijdig pauzes te nemen of om in beweging te komen. Probeer hier een maand gratis.

Werkdruk en werkstress

Stress kan de gezondheid en productiviteit beïnvloeden. Psychologische eigenschappen zoals perfectionisme, moeilijk grenzen kunnen stellen en de manier van omgaan met stress zijn van invloed op de kans om RSI te krijgen.

De kans op (onbewuste) spierspanning is groter bij perfectionistische mensen. Continue spierspanning kan uiteindelijk leiden tot overbelasting.

RSI software

‘Wellnomics Risk Management – Werkdruk en Werkstress’ bevat assessments voor werkdruk en werkstress. De uitslag geeft aan of dit een hoog risicofactor is bij een persoon. Er worden persoonlijke aanbevelingen gegeven om werkdruk en werkstress op de werkvloer te verminderen. Lees hier meer over RI&E Welzijn

De Wellbeing app bevat stresspreventie tips, tips voor persoonlijke effectiviteit, effectieve communicatie maar ook Leefstijl tips. Deze tips verschijnen tijdens de micropauzes. Probeer hier een maand gratis.

Voorkom RSI klachten met WorkPace

Werlplekinventarisatie met Wellnomics Risk Management

Stresspreventietip WorkPace