RI&E Welzijn

Inventariseren, Evalueren en Plan van aanpak met maatregelen

Wellnomics RI&E Welzijn inventariseert, evalueert en geeft maatregelen voor het verbeteren van welzijn en gezondheid zowel thuis als op kantoor. In een persoonlijke online omgeving krijgt de medewerker inzicht in de belangrijkste gezondheidsrisico’s en een persoonlijke plan van aanpak met maatregelen om het welzijn te verbeteren. Het management krijgt door rapportages en plan van aanpak inzicht in de belangrijkste risicofactoren van de organisatie plus aanbevelingen voor het verminderen en voorkomen van fysieke en psychosociale klachten.

Is er sprake van veel zitten en veel beeldschermwerk? Veel beeldschermwerken betekent veel herhaalde bewegingen van nek, schouders, onderarmen en polsen. In combinatie met veel zitten kan dit tot klachten leiden.

Speelt werkdruk en werkstress binnen uw organisatie een rol? Werkdruk en werkstress is bij veel organisaties een behoorlijk probleem. Bijna eenderde van het langdurig ziekteverzuim is te wijten aan psychische klachten. Het is een van de meest gestelde diagnoses.

Wellnomics RI&E Welzijn 

Wellnomics online inventarisatie van Werkdruk en werkstress bestaat uit een aantal vragenlijsten. Na het doorlopen van deze lijsten volgt een persoonlijk rapport waarin staat welke werkdruk- en werkstressfactoren een hoog risico vormen. Per risicofactor worden meerdere aanbevelingen gedaan om de stress te verminderen. De vragenlijsten zijn gebaseerd op de Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ)2. Deze lijst is uitgebreid getest en is aantoonbaar succesvol in het identificeren van stressfactoren. Voorbeelden van stressoren zijn: weinig taakcontrole, hoge mentale belasting, hoge werkeisen, hoge werkstress, weinig sociale steun van collega’s. Informatie over het computerwerkgedrag wordt op de achtergrond van iedere computer gemeten en meegenomen in de beoordeling van de risicofactoren.

Onderwerpen RI&E Welzijn

Onderwerpen die in RI&E Welzijn aan de orde komen

 1. Beeldschermwerk
 2. Werkplekinventarisatie en Lichaamshouding
 3. Klachten
 4. Fysieke en Mentale conditie
 5. Psychische belasting

Bevat tevens

 1. Training Ergonomie en werkplekinventarisatie
 2. Met WorkPace of Wellbeing app

Inventariseren

De inventarisaties zijn zogenaamde slimme vragenlijsten die alleen bij risico’s doorvragen. De doorlooptijd is bij weinig tot geen risico’s veel korter dan bij hogere risico’s. Het onderdeel beeldschermwerk, zoals werkintensiteit, pauzegedrag en computerduur wordt automatisch op de achtergrond geïnventariseerd. De vragenlijsten kunnen op ieder gewenst moment, bijvoorbeeld bij klachten, opnieuw worden ingevuld.

Evalueren

De gegevens van het beeldschermwerken en de vragenlijsten worden geanalyseerd. In onderlinge samenhang wordt het risico per onderdeel berekend en getoond in het persoonlijk online profiel, dit is 24/7 toegankelijk. Deze berekeningen zijn wetenschappelijk gevalideerd en getest.

Voor iedere medewerker een persoonlijke omgeving

De vragenlijsten vult iedere werknemer zelf in. In zijn/haar eigen persoonlijke online omgeving krijgt de medewerker inzicht in de belangrijkste gezondheidsrisico’s en een persoonlijk plan van aanpak met maatregelen die genomen kunnen worden om deze te verminderen of op te lossen.

Managementrapportages

Het management krijgt door middel van rapportages en Plan van aanpak inzicht in de belangrijkste risicofactoren van de organisatie plus aanbevelingen voor het verminderen en voorkomen van fysieke en psychosociale klachten. Deze rapportages zijn geanonimiseerd en kunnen door ons worden ingericht voor de gehele organisatie of naar afdeling.

Training Ergonomie

Door de training Ergonomie leren medewerkers arbeidsrisico’s herkennen die kunnen optreden bij kantoor- en computerwerk. Uniek aan de training is de interactiviteit door de diverse vraag-antwoord elementen. Dit vraagt om een actieve houding van de medewerker waardoor de aangeboden informatie ook beklijft.

Gecombineerd met de assessments wordt met deze training voldaan aan de wettelijke eisen over voorlichting en instructie beeldschermwerk. De training duurt circa 15 minuten en kan tussentijds worden onderbroken.

Plan van aanpak met maatregelen

Na afronding van de inventarisaties wordt het risicoprofiel berekend en getoond in de persoonlijke omgeving en in het Plan van aanpak. Per onderdeel wordt aangegeven of er sprake is van een hoog, gemiddeld of laag risico. Elke categorie bevat meerdere aanbevelingen om de risico’s op te heffen. Deze zijn uitvoerig omschreven, wetenschappelijk onderbouwd, praktisch uitvoerbaar en budget neutraal. De medewerker kan er direct mee aan de slag.

Neem contact op voor persoonlijk advies of voor een demo.

Wellnomics RI&E Welzijn voor thuis en op kantoor

Signaleert werkdruk en werkstress factoren

Voldoet aan verplichting werkgever: online werkplekonderzoek en training Ergonomie

Persoonlijk plan van aanpak met aanbevelingen

Managementrapportages met overzicht van risicofactoren in de organisatie met aanbevelingen

Beperkt gezondheidsklachten door het stimuleren van een gezonde werkstijl

De aanbevelingen zijn wetenschappelijk onderbouwd, praktisch uitvoerbaar en budget neutraal. Iedereen kan er direct mee aan de slag

Wellnomics RI&E Welzijn

Inventarisaties en Plan van aanpak met persoonlijke terugkoppeling 

Fysieke en mentale conditie

Deze inventarisatie vraagt naar de lichamelijke conditie en hoe gemakkelijk men zich kan ontspannen. Dit geeft aan hoe vermoeid spieren zijn en hoe snel men van vermoeidheid kan herstellen.

Tevens geeft het inzicht in niet-fysieke aspecten van de werkomgeving, zoals werklast, werkdruk, werkstress en de mate waarin men zich gesteund voelt door het management en collega’s. Dit kan de manier waarop het lichaam reageert op fysieke stressfactoren beïnvloeden.

Klachten aan houdings- en bewegingsapparaat

Dit onderdeel inventariseert eventuele klachten of ongemakken die worden veroorzaakt of verergerd door computergebruik.

Klachteninventarisatie

Computerwerk gedrag

Hierbij wordt meegenomen Computergebruik, Werkintensiteit en Pauzegedrag. Dit wordt automatisch op de achtergrond van de computer gemeten.

Werkplekinventarisatie

De werkplekinventarisatie geeft inzicht in de ergonomie van de stoel, de hoogte van het bureau, de positie van het beeldscherm, de muispositie, het gebruik van een documenthouder en een voetensteun en de houding tijdens het werken met de computer. Als er verbeteringen nodig zijn dan staan deze in de aanbevelingen.

werkplekinventarisatie

Training Gezond werken / Beeldschermwerk

Deze training gaat over o.a. waarom een veilige werkplek belangrijk is, welke risico’s computerwerk inhoudt, instellingen van bureau en stoel, instelling van de computer en omgevingsfactoren.

Ergonomie training

Persoonlijke terugkoppeling

Op ieder gewenst moment is er een overzicht beschikbaar van factoren die een hoog risico vormen. Voor ieder van deze factoren wordt een toelichting en aanbevelingen gegeven.

Rapport gezond werken

Voorbeeld verbeteren werkhouding

aanbevelingen voor verbeteren werkhouding

Voorbeeld Hoge mentale belasting

RI&E Welzijn Maatregel hoge mentale belasting

 

 

Neem contact op voor persoonlijke advies of voor een demo

Wat onze klanten zeggen

 • Wellnomics logo
  Na 6 maanden was er een vermindering van 56% van de klachten ten opzichte van de startwaarden. Aanzienlijke verbeteringen werden gevonden voor alle lichaamsgebieden.

  Aerospace Corporation

 • Wellnomics logo
  "Handig programma. Het laat je realiseren dat je te lang achter elkaar te ingespannen werkt. Het maakt je bewust om even iets anders te doen (opruimen bijvoorbeeld)."

 • Wellnomics logo
  "Het geeft op de juiste momenten een goed advies dat niet dwingend is"

 • Wellnomics logo
    "Ik ga veel vaker zitten en staan met de zit-sta software. Fijn programma want het helpt me herinneren om af te wisselen."

 • Wellnomics logo
  "De rapportagefunctie van Wellnomics RI&E Welzijn is zeer waardevol. Het geeft aan waar we ons op moeten focussen om het welzijn van medewerkers te verbeteren."

 • Wellnomics logo
  "Wellnomics RI&E Welzijn biedt de mogelijkheid om rapportages te maken van verschillende afdelingen waarbij individuele gegevens zijn geanonimiseerd.  Zo weten we waar we op in moeten spelen om het welzijn te verbeteren."

 • Onderzoeksraad voor veiligheid
 • Aedes
 • NLR
 • RIVM
 • Mercedes-Benz
 • TNO
 • Heijmans
 • Aegon
 • Janssen Biologics
 • Ikea
 • Gemeente Heemstede
 • Rijksmuseum
 • NS is klant van Wellnomics
 • Philips
 • Ministerie BZK
 • Ahold Delhaize
 • IFV
 • De Volksbank
 • Gemeente Rotterdam
 • De Rechtspraak
 • Consumentenbond

Wellnomics nieuwsbrief