PwC verbetert vitaliteit met Wellnomics software

PricewaterhouseCoopers (PwC) met 276.000 medewerkers wereldwijd, verbetert het welzijn en de vitaliteit van hun teams met Wellnomics software.

Bij PwC UK staat het welzijn van medewerkers bovenaan de agenda. Maar hoe zorg je voor een gezonde werkplek voor duizenden toegewijde professionals? Met de inzet van Wellnomics RI&E Welzijn brengt PwC niet alleen de risico’s van de werkplek in kaart, maar stelt ook het welzijn van medewerkers voorop.  

In het Verenigd Koninkrijk heeft PwC 25.000 medewerkers in 20 kantoren verspreid over het land. Ze zijn een gecertificeerde werkgever volgens ISO 45001 en vinden het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving erg belangrijk. Daarom zijn ze op zoek gegaan naar een oplossing die hen daarbij ondersteunt.

 

Duizenden werknemers “vastgeplakt” aan hun bureaus

PwC UK heeft duizenden hooggekwalificeerde medewerkers die lange uren achter hun computers werken. De twee grootste risico’s voor de gezondheid en het welzijn van hun teams zijn mentale gezondheidsproblemen en klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

De organisatie vindt het welzijn van hun mensen belangrijk en ook de ergonomie van de werkplek. Zij willen voldoen aan de vereisten van de wet en hun reputatie als eersteklas werkgever hoog houden.

Maar ze gebruikten verouderde vragenlijsten om de risico’s van klachten aan te pakken. De functionaliteit bleek beperkt en de ondersteuning van de leverancier ontoereikend. Er waren ook geen managementrapportages beschikbaar die kunnen ondersteunen bij de HSE besluitvorming.

 

Waarom stapt PwC over naar Wellnomics RI&E Welzijn

PwC gebruikte al jarenlang WorkPace van Wellnomics om klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat bij individuele werknemers te verminderen. Deze software werd alleen op verzoek van medewerkers geïnstalleerd als ze klachten hadden.

Het H&S team van PwC, waarvan velen een achtergrond hebben als sportwetenschapper, werkt nauw samen met het HR team om het welzijn te bevorderen. Met de Wellnomics oplossing zien ze mogelijkheden om de gezondheid en veiligheid van alle medewerkers te verbeteren.

Lesley Davies, het hoofd van de afdeling Gezondheid, Veiligheid en Milieu, zegt: “We vinden de andere, meer holistische benadering van werknemersgezondheid van Wellnomics zeer sterk. Wellnomics bekijkt een medewerker vanuit een breder perspectief, waarbij meerdere aspecten van hun welzijn, werkplekopstelling en fysieke activiteit worden aangepakt.”

In eerste instantie werd een beperkt aantal licenties aangekocht, alleen voor personen met klachten. Maar naarmate meer mensen over de software hoorden, groeide ook de vraag. Daarom is Wellnomics nu beschikbaar voor alle Britse medewerkers die zich aanmelden,  zonder autorisatie.

PwC verbetert vitaliteit

RI&E Welzijn

PwC maakt gebruik van verschillende functies van Wellnomics RI&E Welzijn zoals:

Het online werkplekonderzoek en de ergonomietraining helpt bij het verbeteren van ergonomie op de werkplek. De Wellbeing app/WorkPace helpt beeldschermwerkers herinneren, door gezond werken tips, ontspanpauzes en beweegpauzes (met oefeningen), om regelmatig in beweging te komen waardoor computerwerk gezonder en productiever wordt.  De managementrapportages maken de interventies op het gebied van welzijn en vitaliteit meetbaar. Hierdoor worden interventies niet slechts een eenmalige activiteit maar kan welzijn en vitaliteit blijvend in de organisatie worden geïmplementeerd.

Deze managementgegevens bieden een meetbaar bewijs en ondersteunen bij HR strategie en zorgen voor een meer data gedreven besluitvorming.

Davies zegt: “Waar we voorheen theorieën hadden over de effecten van interventies kunnen we nu meetbaar aantonen welke positieve impact het van HSE heeft op de organisatie. De Wellnomics managementrapportages, de ergonomietraining, werkplekbeoordeling, werkdruk en werkstress inventarisaties, WorkPace met pauzemeldingen, Work-outs en gezond werken tips en de persoonlijke terugkoppeling van inventarisaties met aanbevelingen gezonder werken. Wellnomics heeft onze verwachtingen overtroffen door het gebruiksgemak. “

Implementatie Wellnomics RI&E Welzijn

Hij geeft aan “We zijn zeer positief over de samenwerking met Wellnomics. De communicatie is effectief, ze reageren snel. Ze luisteren en zelfs als er beperkingen in de software zijn proberen ze vaak een oplossing te vinden. Tijdens de implementatie moesten enkele details worden aangepast zodat het beter bij onze behoeften aan zou sluiten. We hebben dit teruggekoppeld en Wellnomics heeft dit meegenomen in de ontwikkeling en verbetering van de software.”

 

Feedback personeel

Wellnomics is goed ontvangen door het personeel van PwC. Lesley zegt “De Wellnomics software was oorspronkelijk alleen bedoeld voor werknemers met een hoog risico, maar wat we ontdekten was dat mensen Wellnomics graag gebruiken en dat pleitte voor een bredere uitrol”.

 

Resultaten voor het bedrijf

De prestaties van het HSE team wordt jaarlijks vergeleken aan de hand van een welzijns-ergonomische checklist ten opzichte van alle grote bedrijven in de financiële dienstverlening. Een belangrijke indicator van welzijn is het percentage van alle klachten aan het houding en bewegingsapparaat. Deze liggen nu 30% onder het branchegemiddelde. Het HSE-team is zeer trots op die prestatie. Ze beschouwen Wellnomics als een sleutelelement in de succesvolle reeks maatregelen die het bedrijf toepast voor de gezondheid en welzijn van medewerkers.  Het gebruik van zit-stabureaus heeft recentelijk een vlucht genomen binnen de organisatie. Het HSE-team ziet deze trend doorgaan. De zit-sta software die onderdeel uitmaakt van de Wellnomics RI&E Welzijn laat het gebruik van de zit-stabureaus toenemen.

 

wissel zitten en staan regelmatig af

Zit jij lekker op je bureaustoel

Voordelen pauzes en micropauzes

Wat zijn de voordelen van pauzes en micropauzes?
Deze Whitepaper geeft een overzicht van 31 literatuurstudies waarin dit is onderzocht.

Download gratis
strekken oefening rsi klachten wellnomics vitaliteit workpace

10 tips voor meer vitaliteit thuis en op kantoor

Een hele dag stilzitten kan klachten veroorzaken. Afwisselen tussen zitten en bewegen helpt, evenals pauzes, een goede werkplek en stresspreventie.

Download gratis
wissel zitten en staan regelmatig af

Wissel zittend en staand werken regelmatig af

Aanbevelingen voor het gebruik van zit-sta bureaus

Download gratis