WorkPace versie 5.5 september 2020

WorkPace 5.5

Een reeks stabiliteitsproblemen met WorkPace zijn in versie 5.5 opgelost.

Deze problemen deden zich voornamelijk voor bij het gebruik van 2 of 3 schermen, vooral bij schermen met verschillende resoluties (bijv. Laptopscherm plus een grotere aangesloten externe monitor) en bij het aansluiten of loskoppelen van de laptop van een dockingstation met meerdere schermen.

Deze problemen waren:

Schermaanrakingen

Op sommige laptops werden aanrakingen van het scherm niet correct gedetecteerd en geregistreerd. Aanraking van het scherm werd bijvoorbeeld niet gedetecteerd als computergebruik, en enkele tikjes of dubbele tikjes werden geregistreerd als meerdere muisklikken, waardoor het totaal aantal muisklikken veel hoger werd dan zou moeten. Aanraken van scherm wordt nu geregistreerd en behandeld als muisgebruik.

Applicatie loopt vast en crasht tijdens weergave van trainingsvideo’s

WorkPace maakt gebruik van Windows Media Player om de Workout video’s weer te geven. Door het gebruik van de mediaplayer werd soms het scherm van de gebruiker vergrendeld. Dit probleem is nu opgelost.

WorkPace versie 5.4 maart 2019

Download hier de tekst in pdf

 De melding 10 minuten pauze na iedere 2 uur beeldschermwerken is komen te vervallen

In het Arbobesluit is de verplichting om bij beeldschermwerken iedere twee uur 10 minuten te pauzeren komen te vervallen. Deze absolute norm past volgens de overheid niet meer bij de variatie aan beeldschermwerk die werken in de moderne tijd met zich meebrengt. Dit staat in Artikel I, onderdeel X (artikel 5.10) van het Besluit van 5 december 2018).

Het vervallen van deze 2-uursnorm doet niets af aan de zorgverplichting van de werkgever. Deze moet het werk zo organiseren dat medewerkers voldoende pauzeren bij beeldschermwerk. Om zo klachten te voorkomen. WorkPace ondersteunt hierbij.

De preset Arbobesluit is in de Huidige instellingen komen te vervallen en ook bij Voorkeuren > opties (WPC-1262)

Geavanceerd foutenlogboek altijd vastgelegd

WorkPace ondersteunt een uitgebreid foutenlogboek met meer gedetailleerde diagnostische status en foutregistratie. Dit logboek, wpadverror.log genaamd en opgeslagen in de appdata roaming-map van de gebruiker, werd voorheen alleen gemaakt wanneer dit nodig was voor ondersteuningsdoeleinden.

Dit diagnostische logboek is erg handig voor Wellnomics IT Support bij het diagnosticeren van configuratie- en technische problemen die door klanten worden gemeld. Het logboek wordt nu standaard doorlopend vastgelegd, zodat wanneer een klant een probleem meldt, er al een volledige diagnostische geschiedenis is over de periode dat het probleem zich voor het eerst voordeed.

Om te voorkomen dat het bestand te groot wordt, is er een bestandslimiet van ongeveer 1MB (of 10.000 regels) vastgesteld. Als het bestand te groot wordt, worden de oudste rijen gewist, zodat alleen de nieuwste loggegevens worden bewaard.

Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen in het logbestand (WPC-1232)

Ondersteuning voor nieuw formaat registratiesleutels

Het oude registratiesleutelformaat zal worden uitgefaseerd. In de loop van 2020 worden alleen nieuwe registratiesleutels van het formaat #A3F3-ABD3-FEE1-BE03# ondersteund. (Vooraf en achteraf wordt een # toegevoegd).

Deze versie introduceert ondersteuning voor het decoderen van de nieuwe sleutels. Zowel oude als nieuwe sleutels worden tot en met 2020 ondersteund. (WPC-1260)

Piepjes bij ontspanpauze of beweegpauze geven aan dat de computer is vergrendeld

In eerdere WorkPace versies kon, als een ontspanpauze of beweegpauze werd afgedwongen, gewoon worden doorgewerkt zonder dat duidelijk was dat de toetsaanslagen (of muisklikken) werden geblokkeerd. Nu geeft elke toetsaanslag of muisklik een klein piepje tijdens een pauze zodat de gebruiker onmiddellijk weet dat de computer kort is vergrendeld. (WPC-1041)

Verbeterde naamgeving voor dagelijkse en wekelijkse limieten

Vanuit ergonomisch oogpunt past het beter om te zeggen dat er een verhoogd risico is bij veel computerwerken in plaats van dat er een harde limiet aan het computergebruik wordt gesteld. Daarom is de naamgeving van de herinneringen van dagelijkse en wekelijkse limieten aangepast.

In deze versie verschijnt herinnering als Dagelijks hoog computergebruik en Wekelijks hoog computergebruik.  Gebruikers worden zo geïnformeerd dat langer doorwerken een verhoogd risico op ongemak of klachten met zich meebrengt.

Omdat er bepaalde omstandigheden zijn waarbij een harde limiet kan worden vereist, zoals bij klachtenherstel of bij bedrijfsbeleid, wordt de historische formulering die verwijst naar een “limiet” nog steeds weergegeven als het afdwingingsniveau voor de dagelijkse of wekelijkse herinnering hoog computergebruik is ingesteld op “Middel- laag” of hoger. Het handhavingsniveau is standaard ingesteld op Laag. Dit betekent dat de minder strikte terminologie wordt weergegeven. (WPC-1220, WPC-525)

Ondersteuning voor nieuwe JSON-gegevenssynchronisatie

Er is ondersteuning toegevoegd voor nieuwe JSON-gegevenssynchronisatie dat zal worden gebruikt in de volgende generatie Wellnomics-producten. Deze nieuwe synchronisatie is 10x sneller dan de oude datasynchronisatie, ondersteunt betere gebruikersauthenticatie en maakt het toevoegen van nieuwe statistieken gemakkelijker. (WPC-1085)

Een beter computer-ID

Het computer-ID wordt gebruikt voor het combineren van records op de server. Het oude computer-ID was een willekeurig gegenereerde unieke code. Maar daar waren twee problemen mee. Ten eerste kan het elke keer dat het product opnieuw wordt geïnstalleerd worden gewijzigd en ten tweede was het niet mogelijk om het computer-ID te koppelen aan een specifieke computer vanuit IT-perspectief.

Het nieuwe ComputerID-formaat is ontworpen om deze nadelen te verhelpen. Het bestaat uit drie ID’s in de indeling ComputerID = “MachineGUID / UUID / Computernaam”.

MachineGUID

Het Windows MachineGUID bestaat uit 36 tekens GUID 195f7166-64e3-467f-a598-bc741c257371. Het wordt gemaakt als Windows voor het eerst is geïnstalleerd wordt en is te vinden. HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Cryptography \ machineGUID

BIOS UUID

De meeste computerleveranciers hebben een serienummer dat kan worden verkregen met CMD “wmic csproduct get uuid” en u krijgt zoiets als 29CA1B60- D88D-11DD-8D7D-40167EAB08F6. Dit werkt op de meeste platforms (bijvoorbeeld ook met MacOS). Niet alle leveranciers bieden dit en het zal dan in enkele gevallen wijzigen naar FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF.

Computernaam

Elke computer heeft een naam (weergegeven in Deze computer> Eigenschappen). Deze naam wordt gebruikt om een ​​computer in een netwerk te identificeren en is uniek binnen een netwerk. Voor een computer die niet op een netwerk zit (bijvoorbeeld een thuiscomputer), is de naam echter niet uniek (dit is vaak “Home-PC”). Elk van de drie ID’s hierboven heeft nadelen en is in sommige scenario’s niet uniek, maar door ze te combineren wordt een uniek en identificeerbare computer-ID gegenereerd.

Het nieuwe ComputerID-formaat is compatibel met het oudere formaat. (WPC-1204)

Verbeterde weergave van applicatie-namen in historische statistieken

In oudere versies werden in de historische statistieken de namen van applicaties weergegeven als de naam van het programma. Dit betekende dat namen vaak kort en onduidelijk waren (bijvoorbeeld winword voor Microsoft Word, msts voor Remote Desktop Connection, psp voor Paint Shop Pro). De volledige naam van de toepassing wordt nu weergegeven, waardoor de statistieken eenvoudiger te interpreteren zijn. (WPC-1222)

 

WorkPace 5.2  december 2017

Verbeterde beveiliging en anti-virus ondersteuning
WorkPace ondersteunt nu verbeterde beveiligingsfuncties zoals ondersteuning voor TLS 1.2 – nieuwste update van het https-beveiligingsprotocol. Dit zorgt ervoor dat WorkPace voldoet aan enkele van de nieuwste beveiligingsnormen ter voorkoming van virusinfectie en onbevoegde toegang op desktopcomputers.

Update Gebruikersinterface:

UI aangepast aan look en feel van Windows 10

Tijdens een presentatie wordt u nooit door WorkPace onderbroken

Het statuspaneel verdwijnt nu ook automatisch zodat uw scherm vrij blijft. In versie 5.1 is toegevoegd dat WorkPace automatisch op standby gaat als deze een Powerpoint-presentatie of een videoconferentie detecteert.

Weeklimiet op het dashboard kan worden aangepast.

De wekelijkse limiet van 40 uur die op het dashboard wordt weergegeven kan van 40 uur naar bijvoorbeeld 36 uur worden aangepast.

WorkPace 5.1  september 2016

Ondersteuning voor Terminal Server / Citrix / VDI omgevingen
Tijdens de installatie van WorkPace is ondersteuning toegevoegd voor Terminal Server / Citrix / VDI omgevingen. Als deze optie tijdens de installatie wordt geselecteerd, schakelt de optie ‘Opschorten in externe bureaublad’ uit en worden de videoclips met lagere resolutie gebruikt om de bandbreedte en de decodervereisten te verminderen.

 Tijdens een presentatie wordt u nooit door WorkPace onderbroken

WorkPace gaat automatisch op standby als deze een Powerpoint-presentatie of een videoconferentie detecteert. Het statuspaneel verdwijnt nu ook automatisch zodat uw scherm vrij blijft.

Verbeterde beveiliging en anti-virus ondersteuning
WorkPace ondersteunt nu verbeterde beveiligingsfuncties, zoals Gebruikersaccountbeheer (UAC), Preventie van gegevensuitvoering (DEP) en Randomisatie voor adresruimteopslag (ASLR). Dit zorgt ervoor dat WorkPace voldoet aan enkele van de nieuwste beveiligingsnormen ter voorkoming van virusinfectie en onbevoegde toegang op desktopcomputers.

Innovaties WorkPace 4.3.4 – 5.04

Februari 2014 – mei 2016

 

Ondersteuning van een gezonde leef- en werkstijl

Prettig in het gebruik

Betere gebruikerservaring door toepassing Windows 8 (flat web) design. WorkPace bevat nu contrasterende kleuren, een duidelijke grid en veel witruimte waarbij elementen die afleiden zijn verdwenen. De medewerker kan zich richten op de inhoud.

Samenvatting innovaties WorkPace versies 3.1–4.3

2006 – 2012

Versie 4.3 september 2012

Functionele verbeteringen

Versie 4.2 januari 2012

Verbetering gebruikersbeleving

Versie 4.0 1 december 2010

Verbetering gebruikersbeleving

Technische verbeteringen

Versie 3.9 16 november 2009

Functionele verbeteringen

Technische verbeteringen

Versie 3.8 29 januari 2009

Technische verbeteringen

Versie 3.7 16 juli 2008

Technische verbeteringen

Versie 3.5 18 apr 2007

Technische verbeteringen

 

Versie 3.4 21 sep 2006

Functionele verbeteringen

 

Versie 3.2 31 mei 2006

Functionele verbeteringen

 

Versie 3.1 31 maart 2006

Functionele verbeteringen

Desk Mode: Aangevraagd door velen, WorkPace ‘desk-modus’ is eindelijk beschikbaar. Veel klanten hebben gezegd dat ze regelmatig herinnerd zouden willen worden aan micropauzes, pauzes en strekoefeningen, ook wanneer er niet met muis of het toetsenbord wordt gewerkt. Bijvoorbeeld, als ze schrijven op hun bureau, of bij gebruik van spraakherkenningssoftware. WorkPace kan dit nu ondersteunen met een nieuwe functie genaamd ‘Desk Mode’.