WorkPace versie 5.5.9 februari 2021

Thuiswerken beweegtips zijn toegevoegd

Om thuis in beweging te blijven zijn de thuiswerken beweegtips toegevoegd. Op kantoor neem je vanzelf vaker een pauze of kom je in beweging. Je loopt naar een collega, je hebt een kletsje bij het koffie apparaat. Thuis heb je veel meer vrijheid. Dit betekent dat je je beweegpauzes ook anders in kunt vullen. Gebruik WorkPace om je pauzes te regelen en in beweging te komen met de thuiswerk beweegtips. Hierdoor ben je meer alert en je werkt effectiever.

Hieronder enkele voorbeelden van de Thuiswerken beweegtips die aan WorkPace zijn toegevoegd:

Zwaai met je armen langs je lichaam, schud je benen even los en spring 10 keer op en neer.
Ga staan en haal rustig drie keer diep adem.
Probeer vandaag 10.000 stappen te zetten (gebruik een stappenteller). Begin nu met vijf minuten lopen. Op termijn dalen gewicht en bloeddruk.

Lees hier de Wellnomics WorkPace 5.5.9 Release Notes voor alle innovaties

 

WorkPace versie 5.5 september 2020

WorkPace 5.5

Een reeks stabiliteitsproblemen met WorkPace zijn in versie 5.5 opgelost.

Deze problemen deden zich voornamelijk voor bij het gebruik van 2 of 3 schermen, vooral bij schermen met verschillende resoluties (bijv. Laptopscherm plus een grotere aangesloten externe monitor) en bij het aansluiten of loskoppelen van de laptop van een dockingstation met meerdere schermen.

Deze problemen waren:

 • Tijdens pauzes en oefeningen werd soms het scherm vergrendeld
 • WorkPace crasht of loopt vast tijdens Remote Desktop-sessies
 • Oefeningen worden soms niet weergegeven
 • Pauzeherinneringen worden niet correct weergegeven op het scherm

Schermaanrakingen

Op sommige laptops werden aanrakingen van het scherm niet correct gedetecteerd en geregistreerd. Aanraking van het scherm werd bijvoorbeeld niet gedetecteerd als computergebruik, en enkele tikjes of dubbele tikjes werden geregistreerd als meerdere muisklikken, waardoor het totaal aantal muisklikken veel hoger werd dan zou moeten. Aanraken van scherm wordt nu geregistreerd en behandeld als muisgebruik.

Applicatie loopt vast en crasht tijdens weergave van trainingsvideo’s

WorkPace maakt gebruik van Windows Media Player om de Workout video’s weer te geven. Door het gebruik van de mediaplayer werd soms het scherm van de gebruiker vergrendeld. Dit probleem is nu opgelost.

WorkPace versie 5.4 maart 2019

Download hier de tekst in pdf

 De melding 10 minuten pauze na iedere 2 uur beeldschermwerken is komen te vervallen

In het Arbobesluit is de verplichting om bij beeldschermwerken iedere twee uur 10 minuten te pauzeren komen te vervallen. Deze absolute norm past volgens de overheid niet meer bij de variatie aan beeldschermwerk die werken in de moderne tijd met zich meebrengt. Dit staat in Artikel I, onderdeel X (artikel 5.10) van het Besluit van 5 december 2018).

Het vervallen van deze 2-uursnorm doet niets af aan de zorgverplichting van de werkgever. Deze moet het werk zo organiseren dat medewerkers voldoende pauzeren bij beeldschermwerk. Om zo klachten te voorkomen. WorkPace ondersteunt hierbij.

De preset Arbobesluit is in de Huidige instellingen komen te vervallen en ook bij Voorkeuren > opties (WPC-1262)

Geavanceerd foutenlogboek altijd vastgelegd

WorkPace ondersteunt een uitgebreid foutenlogboek met meer gedetailleerde diagnostische status en foutregistratie. Dit logboek, wpadverror.log genaamd en opgeslagen in de appdata roaming-map van de gebruiker, werd voorheen alleen gemaakt wanneer dit nodig was voor ondersteuningsdoeleinden.

Dit diagnostische logboek is erg handig voor Wellnomics IT Support bij het diagnosticeren van configuratie- en technische problemen die door klanten worden gemeld. Het logboek wordt nu standaard doorlopend vastgelegd, zodat wanneer een klant een probleem meldt, er al een volledige diagnostische geschiedenis is over de periode dat het probleem zich voor het eerst voordeed.

Om te voorkomen dat het bestand te groot wordt, is er een bestandslimiet van ongeveer 1MB (of 10.000 regels) vastgesteld. Als het bestand te groot wordt, worden de oudste rijen gewist, zodat alleen de nieuwste loggegevens worden bewaard.

Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen in het logbestand (WPC-1232)

Ondersteuning voor nieuw formaat registratiesleutels

Het oude registratiesleutelformaat zal worden uitgefaseerd. In de loop van 2020 worden alleen nieuwe registratiesleutels van het formaat #A3F3-ABD3-FEE1-BE03# ondersteund. (Vooraf en achteraf wordt een # toegevoegd).

Deze versie introduceert ondersteuning voor het decoderen van de nieuwe sleutels. Zowel oude als nieuwe sleutels worden tot en met 2020 ondersteund. (WPC-1260)

Piepjes bij ontspanpauze of beweegpauze geven aan dat de computer is vergrendeld

In eerdere WorkPace versies kon, als een ontspanpauze of beweegpauze werd afgedwongen, gewoon worden doorgewerkt zonder dat duidelijk was dat de toetsaanslagen (of muisklikken) werden geblokkeerd. Nu geeft elke toetsaanslag of muisklik een klein piepje tijdens een pauze zodat de gebruiker onmiddellijk weet dat de computer kort is vergrendeld. (WPC-1041)

Verbeterde naamgeving voor dagelijkse en wekelijkse limieten

Vanuit ergonomisch oogpunt past het beter om te zeggen dat er een verhoogd risico is bij veel computerwerken in plaats van dat er een harde limiet aan het computergebruik wordt gesteld. Daarom is de naamgeving van de herinneringen van dagelijkse en wekelijkse limieten aangepast.

In deze versie verschijnt herinnering als Dagelijks hoog computergebruik en Wekelijks hoog computergebruik.  Gebruikers worden zo geïnformeerd dat langer doorwerken een verhoogd risico op ongemak of klachten met zich meebrengt.

Omdat er bepaalde omstandigheden zijn waarbij een harde limiet kan worden vereist, zoals bij klachtenherstel of bij bedrijfsbeleid, wordt de historische formulering die verwijst naar een “limiet” nog steeds weergegeven als het afdwingingsniveau voor de dagelijkse of wekelijkse herinnering hoog computergebruik is ingesteld op “Middel- laag” of hoger. Het handhavingsniveau is standaard ingesteld op Laag. Dit betekent dat de minder strikte terminologie wordt weergegeven. (WPC-1220, WPC-525)

Ondersteuning voor nieuwe JSON-gegevenssynchronisatie

Er is ondersteuning toegevoegd voor nieuwe JSON-gegevenssynchronisatie dat zal worden gebruikt in de volgende generatie Wellnomics-producten. Deze nieuwe synchronisatie is 10x sneller dan de oude datasynchronisatie, ondersteunt betere gebruikersauthenticatie en maakt het toevoegen van nieuwe statistieken gemakkelijker. (WPC-1085)

Een beter computer-ID

Het computer-ID wordt gebruikt voor het combineren van records op de server. Het oude computer-ID was een willekeurig gegenereerde unieke code. Maar daar waren twee problemen mee. Ten eerste kan het elke keer dat het product opnieuw wordt geïnstalleerd worden gewijzigd en ten tweede was het niet mogelijk om het computer-ID te koppelen aan een specifieke computer vanuit IT-perspectief.

Het nieuwe ComputerID-formaat is ontworpen om deze nadelen te verhelpen. Het bestaat uit drie ID’s in de indeling ComputerID = “MachineGUID / UUID / Computernaam”.

MachineGUID

Het Windows MachineGUID bestaat uit 36 tekens GUID 195f7166-64e3-467f-a598-bc741c257371. Het wordt gemaakt als Windows voor het eerst is geïnstalleerd wordt en is te vinden. HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Cryptography \ machineGUID

BIOS UUID

De meeste computerleveranciers hebben een serienummer dat kan worden verkregen met CMD “wmic csproduct get uuid” en u krijgt zoiets als 29CA1B60- D88D-11DD-8D7D-40167EAB08F6. Dit werkt op de meeste platforms (bijvoorbeeld ook met MacOS). Niet alle leveranciers bieden dit en het zal dan in enkele gevallen wijzigen naar FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF.

Computernaam

Elke computer heeft een naam (weergegeven in Deze computer> Eigenschappen). Deze naam wordt gebruikt om een ​​computer in een netwerk te identificeren en is uniek binnen een netwerk. Voor een computer die niet op een netwerk zit (bijvoorbeeld een thuiscomputer), is de naam echter niet uniek (dit is vaak “Home-PC”). Elk van de drie ID’s hierboven heeft nadelen en is in sommige scenario’s niet uniek, maar door ze te combineren wordt een uniek en identificeerbare computer-ID gegenereerd.

Het nieuwe ComputerID-formaat is compatibel met het oudere formaat. (WPC-1204)

Verbeterde weergave van applicatie-namen in historische statistieken

In oudere versies werden in de historische statistieken de namen van applicaties weergegeven als de naam van het programma. Dit betekende dat namen vaak kort en onduidelijk waren (bijvoorbeeld winword voor Microsoft Word, msts voor Remote Desktop Connection, psp voor Paint Shop Pro). De volledige naam van de toepassing wordt nu weergegeven, waardoor de statistieken eenvoudiger te interpreteren zijn. (WPC-1222)

 

WorkPace 5.2  december 2017

Verbeterde beveiliging en anti-virus ondersteuning
WorkPace ondersteunt nu verbeterde beveiligingsfuncties zoals ondersteuning voor TLS 1.2 – nieuwste update van het https-beveiligingsprotocol. Dit zorgt ervoor dat WorkPace voldoet aan enkele van de nieuwste beveiligingsnormen ter voorkoming van virusinfectie en onbevoegde toegang op desktopcomputers.

Update Gebruikersinterface:

UI aangepast aan look en feel van Windows 10

Tijdens een presentatie wordt u nooit door WorkPace onderbroken

Het statuspaneel verdwijnt nu ook automatisch zodat uw scherm vrij blijft. In versie 5.1 is toegevoegd dat WorkPace automatisch op standby gaat als deze een Powerpoint-presentatie of een videoconferentie detecteert.

Weeklimiet op het dashboard kan worden aangepast.

De wekelijkse limiet van 40 uur die op het dashboard wordt weergegeven kan van 40 uur naar bijvoorbeeld 36 uur worden aangepast.

WorkPace 5.1  september 2016

Ondersteuning voor Terminal Server / Citrix / VDI omgevingen
Tijdens de installatie van WorkPace is ondersteuning toegevoegd voor Terminal Server / Citrix / VDI omgevingen. Als deze optie tijdens de installatie wordt geselecteerd, schakelt de optie ‘Opschorten in externe bureaublad’ uit en worden de videoclips met lagere resolutie gebruikt om de bandbreedte en de decodervereisten te verminderen.

 Tijdens een presentatie wordt u nooit door WorkPace onderbroken

WorkPace gaat automatisch op standby als deze een Powerpoint-presentatie of een videoconferentie detecteert. Het statuspaneel verdwijnt nu ook automatisch zodat uw scherm vrij blijft.

Verbeterde beveiliging en anti-virus ondersteuning
WorkPace ondersteunt nu verbeterde beveiligingsfuncties, zoals Gebruikersaccountbeheer (UAC), Preventie van gegevensuitvoering (DEP) en Randomisatie voor adresruimteopslag (ASLR). Dit zorgt ervoor dat WorkPace voldoet aan enkele van de nieuwste beveiligingsnormen ter voorkoming van virusinfectie en onbevoegde toegang op desktopcomputers.

Innovaties WorkPace 4.3.4 – 5.04

Februari 2014 – mei 2016

 • Dashboard – intuïtieve feedback, eenvoudig instellen
 • Feedback op computergebruik, muisgebruik, ontspan- en beweegpauzegedrag vandaag, in de afgelopen week en de laatste vier weken. 
 • Intuïtief vormgegeven feedback over de mate waarin men risicovol computert middels verkleurende (groen-geel-oranje-rood) tijdbalken en icoontjes.
 • Eenvoudig instellen door 8 voorgedefineerde profielen.
 • Alleen monitoring geeft feedback op werkgedrag en de instelling Preventief licht geeft ontspanpauzes en beweegpauzes maar er kan gewoon worden doorgewerkt.
 • Computer- en muisgebruik wordt vergeleken met de referentiegroep door de computermuis over de tijdbalk te bewegen.
 • Het daadwerkelijk aantal genomen pauzes wordt vergeleken met het aantal aangeboden pauzes. Dit wordt weergegeven door met de computermuis over de pauzegedragvelden te bewegen.
 • Eenvoudig persoonlijke pauzeondersteuning kiezen via de linker drop-down lijst in Huidige Instellingen. De rechter drop-down knop geeft de duur, het interval en ondersteuningsniveau van de pauze instelling weer.
 • Gedetailleerd instellen ontsluit het Bedieningsvenster waar pauzes, limieten, tips, workouts etc. naar individuele voorkeur kunnen worden ingesteld.
 • Bekijk mijn risicoprofiel koppeling voor de zelfrapportages en adviezen van WorkPace+ (= upgrade)

 

Ondersteuning van een gezonde leef- en werkstijl

 • WorkPace bevat nu een Tips Bibliotheek waaruit kan worden gekozen. Standaard bevat WorkPace tips over minder zitten, persoonlijke effectiviteit, stresspreventie, breintraining, werkhouding, werkstijl, werkplek en sneltoetsengebruik. Ook kunnen tips zelf worden aangemaakt. Tips worden weergegeven bij pauzemeldingen.
 • Computerpauzes hebben tot doel om te gaan staan, de werkplek te verlaten voor wat beweging. Daarom is de computerpauze hernoemt als Beweegpauze.
 • Micropauzes hebben tot doel om toetsenbord en muis los te laten, de armen los te schudden en kort te ontspannen. Daarom is de micropauze hernoemt als Ontspanpauze.

Prettig in het gebruik

Betere gebruikerservaring door toepassing Windows 8 (flat web) design. WorkPace bevat nu contrasterende kleuren, een duidelijke grid en veel witruimte waarbij elementen die afleiden zijn verdwenen. De medewerker kan zich richten op de inhoud.

Samenvatting innovaties WorkPace versies 3.1–4.3

2006 – 2012

Versie 4.3 september 2012

Functionele verbeteringen

 • Verbeterde weergave van timers voor pauzegedrag en werkintensiteit in het WorkPace statuspaneel bij monitoring only instelling.
 • Verbeterde ondersteuning voor het kiezen van centrale standaard instellingen voor nieuwe gebruikers.
 • Verbeterde ondersteuning voor Extern Bureaublad voor thin client gebruikers (w.o. Citrix). Zij kunnen zelf de WorkPace registratie instellen op basis van thin client of op basis van de lokale installatie.
 • Verbetering van de vindbaarheid van de Set up Wizard (Hulp bij het instellen). Hierdoor kunnen gebruikers hun gewenste profiel eenvoudiger vinden en aanpassen.
 • Drag support van Micropauze melding. De gebruiker kan de melding wegslepen teneinde de onderliggende informatie te kunnen lezen tijdens een micropauze.
 • Verbeterde ondersteuning Wellnomics Risk Management. Gebruikers die niet via de centrale gebruikerssynchronisatie zijn aangemeld, kunnen nu direct met WorkPace aan het werk op basis van de standaard instellingen.
 • Verbeterde werking van de Callcenter instelling.

Versie 4.2 januari 2012

Verbetering gebruikersbeleving

 • Monitoring only als extra stand vanuit Set-up Wizard. Hiermee kunnen computergebruikers over hun beeldscherm werkgedrag worden geïnformeerd zonder actieve pauzemeldingen.
 • Werkintensiteit icoon als indiceert de mate van gezond werkgedrag
 • Eenvoudiger WorkPace instellen door aangepaste Set-up Wizard
 • Gezondheidstips gedurende Computer pauzes
 • Klanten kunnen zelf eigen gezondheidstips toevoegen voor vermelding op Computer pauzes
 • Subtielere plaatsing van pauzemeldingen
 • Verbeterde gebruikers instructie

Versie 4.0 1 december 2010

Verbetering gebruikersbeleving

 • Computergebruikers worden met aantrekkelijk vormgegeven video oefeningen
 • gestimuleerd aandacht te besteden aan hun spieren.
 • Windows 7 vormgeving
 • Pauzesignaleringen rechtsonder geplaatst in plaats van in het midden
 • Ondersteuning van de Inrichtingsinstructie ‘Geleide Opschaling’. Deze instructie
 • leidt tot beter risicobeheer en voorkomt irritatie bij eindgebruikers.
 • Uitbreiding van het aantal beschikbare taalversies naar 11 talen – Engels,
 • Nederlands, Frans, Spaans, Portugees, Chinees, Thai, Indonesisch, Russisch, Noors en Zweeds.`

Technische verbeteringen

 • Volledige ondersteuning van Microsoft Windows 7
 • 64-bit Windows support

Versie 3.9 16 november 2009

Functionele verbeteringen

 • WorkPace is aangepast conform gewijzigde Arbowet – 6 uur daglimiet is niet langer verplicht gesteld.
 • Inactiveren pauzes beschikbaar voor nieuwe WorkPace gebruikers.
 • Vernieuwde communicatie structuur voor signalering einde licentieperiode.

Technische verbeteringen

 • Verhoogde ondersteuning voor automatische datasynchronisatie met Wellnomics Risk Management server tijdens opstart, shutdown en log off.
 • Vermindering netwerkbelasting door beperking dataverkeer naar de Wellnomics Risk Management server.

Versie 3.8 29 januari 2009

Technische verbeteringen

 • Verbeterde registratie van toetsengebruik binnen remote desktop omgevingen.
 • Fix voor foutmelding bij resetten daglimiet na slaapstand.
 • Fix voor Windows Vista installatie “browse to network location”
 • Fix voor pauze resetting na logoff en opnieuw inloggen

Versie 3.7 16 juli 2008

Technische verbeteringen

 • Verbeterde monitoring en registratie van muisbewegingen.
 • Fix voor het centraal weergeven van pop ups bij gebruik van meerdere monitors.
 • Windows User Interface Language is de primaire taal i.p.v. de Local Language.
 • Uitsluiten van het gelijktijdige gebruik van meerdere WorkPace exemplaren door een enkele medewerker.
 • Fix voor de log scroll bar functionaliteit.

Versie 3.5 18 apr 2007

Technische verbeteringen

 • Microsoft Vista compatibiliteit
 • Digitale ondertekening toegevoegd: Digitale ondertekening is een technologie die ervoor zorgt dat de software in zijn oorspronkelijke vorm is en dat er niet mee is geknoeid. Alle WorkPace *. Exe en *. Dll-bestanden worden voortaan digitaal ondertekend.

 

Versie 3.4 21 sep 2006

Functionele verbeteringen

 • Leeg scherm optie: De beheerder is in staat om als optie een leeg scherm in te stellen dat verschijnt tijdens WorkPace pauzes. Dit is zinvol om het daadwerkelijke pauzeren van gebruikers in de hoogste risicocategorie te versterken.
 • Stand-by duur selectie: Stand-by in WorkPace kan handig zijn voor korte periodes waarin iemand niet gestoord wilt worden (bijvoorbeeld bij het maken van een presentatie). Echter, soms kan de gebruiker vergeten om weer terug te keren naar WorkPace. Met deze nieuwe functie kan de gebruiker de duur van de stand-by tijd zelf selecteren. Na die tijd WorkPace wordt automatisch hervat.
 • Log off bescherming: De gebruiker wordt geïnformeerd wanneer er dagelijkse of wekelijkse computergebruik limieten worden bereikt. De gebruiker kan ervoor kiezen om de aankondiging te negeren en met werken door te gaan, of uit te loggen. Als er voor “uitloggen” wordt gekozen, wordt de gebruiker gevraagd om te bevestigen dat hij/zij de computer wil afsluiten. Hiermee wordt ongewilde shut-downs voorkomen.

 

Versie 3.2 31 mei 2006

Functionele verbeteringen

 • Nieuwe Monitoring Motor: WorkPace 3.2 introduceert een belangrijke stap vooruit in het meten van computergebruik. Met ondersteuning voor Windows Direct X en Windows XP Raw Input kan WorkPace meer meten dan ooit tevoren. Directe voordelen zijn controle van de muiswiel activiteit, en onderscheid te maken tussen echte en een betere computer gegenereerde toetsaanslagen (bijv. van spraakherkenning programma’s). Met deze nieuwe motor zal WorkPace nieuwe statistieken kunnen maken die niet eerder mogelijk waren, zoals laptop gebruik en het identificeren van wat voor soort muis of toetsenbord wordt gebruikt. Dit maakt een veel nauwkeurige risicoberekening mogelijk dan voorheen.
 • Registratie van Stand-by tijd: Stand-by in WorkPace kan handig zijn voor korte periodes waarin iemand niet gestoord wilt worden (bijvoorbeeld bij het maken van een presentatie). Echter, het teveel gebruik maken van stand-by kan gezondheidsrisico’s voor de gebruiker opleveren. Nu kunt u registreren hoeveel stand-by tijd er wordt gebruikt. Gebruikers die teveel gebruik maken van stand-by tijd kunnen zo worden geïdentificeerd.

 

Versie 3.1 31 maart 2006

Functionele verbeteringen

Desk Mode: Aangevraagd door velen, WorkPace ‘desk-modus’ is eindelijk beschikbaar. Veel klanten hebben gezegd dat ze regelmatig herinnerd zouden willen worden aan micropauzes, pauzes en strekoefeningen, ook wanneer er niet met muis of het toetsenbord wordt gewerkt. Bijvoorbeeld, als ze schrijven op hun bureau, of bij gebruik van spraakherkenningssoftware. WorkPace kan dit nu ondersteunen met een nieuwe functie genaamd ‘Desk Mode’.

 • Schakel deze functie in en WorkPace zal omschakelen naar de ‘desk-modus’ nadat u een tijdje bent gestopt met het gebruik van de muis en het toetsenbord. Dit zal ervoor zorgen dat u uw gezonde werkgewoonten behoudt wanneer u niet met de computer werkt en tijdens het gebruik van de computer. Improving health, wellbeing and productivity of office workers