Een RI&E of liever een boete?

Uit de Rijksbegroting 2020 van SZW blijkt dat, nu mensen langer doorwerken, het kabinet inzet op naleving en het signaleren en voorkomen van gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Heeft een organisatie geen RI&E dan kan het tijdens een inspectiebezoek meteen een hogere boete krijgen.

De RIE was vaak een papieren tijger van het management maar als je medewerkers bewust en verantwoordelijk maakt van de arbeidsrisico’s is het effect van een RI&E groter. Je activeert medewerkers om zelf hun risico’s te beperken.

Is bij een organisatie sprake van veel zitten, veel computerwerk en werkdruk en werkstress dan is de kans op gezondheidsrisico’s groot. Uit de kerncijfers Beroepsziekten 2019 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten blijkt dat de meest voorkomende beroepsziekten Psychische aandoeningen en Aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat zijn. RI&E Welzijn op kantoor is een online applicatie die maatregelen geeft om deze gezondheidsrisicofactoren te beperken en te voorkomen. Het inventariseert werkdruk en werkstress door vragenlijsten en meet computerwerkgedrag op de achtergrond.

Online persoonlijk plan

Na afronding van de inventarisaties wordt het risicoprofiel berekend en getoond in de persoonlijke omgeving en in het Plan van aanpak. Per onderdeel wordt aangegeven of er sprake is van een hoog, gemiddeld of laag risico. Elke categorie bevat meerdere aanbevelingen om de risico’s op te heffen. Deze zijn uitvoerig omschreven, wetenschappelijk onderbouwd, praktisch uitvoerbaar en budget neutraal. De medewerker kan er direct mee aan de slag.

Managementrapportages

Het management krijgt door middel van rapportages en Plan van aanpak inzicht in de belangrijkste gezondheidsrisicofactoren van de organisatie plus aanbevelingen voor het verminderen en voorkomen van fysieke en psychosociale klachten.

Met RI&E Welzijn geen boete maar wel signaleren en voorkomen van gezondheidsrisico’s.

Hier kunt u meer lezen over RI&E Welzijn.

Wat onze klanten zeggen

 • Wellnomics logo
  Na 6 maanden was er een vermindering van 56% van de klachten ten opzichte van de startwaarden. Aanzienlijke verbeteringen werden gevonden voor alle lichaamsgebieden.

  Aerospace Corporation

 • Wellnomics logo
  "Handig programma. Het laat je realiseren dat je te lang achter elkaar te ingespannen werkt. Het maakt je bewust om even iets anders te doen (opruimen bijvoorbeeld)."

 • Wellnomics logo
  "Het geeft op de juiste momenten een goed advies dat niet dwingend is"

 • Wellnomics logo
    "Ik ga veel vaker zitten en staan met de zit-sta software. Fijn programma want het helpt me herinneren om af te wisselen."

 • Wellnomics logo
  "De rapportagefunctie van Wellnomics RI&E Welzijn is zeer waardevol. Het geeft aan waar we ons op moeten focussen om het welzijn van medewerkers te verbeteren."

 • Wellnomics logo
  "Wellnomics RI&E Welzijn biedt de mogelijkheid om rapportages te maken van verschillende afdelingen waarbij individuele gegevens zijn geanonimiseerd.  Zo weten we waar we op in moeten spelen om het welzijn te verbeteren."

 • Onderzoeksraad voor veiligheid
 • Aedes
 • NLR
 • RIVM
 • Mercedes-Benz
 • TNO
 • Heijmans
 • Aegon
 • Janssen Biologics
 • Ikea
 • Gemeente Heemstede
 • Rijksmuseum
 • NS is klant van Wellnomics
 • Philips
 • Ministerie BZK
 • Ahold Delhaize
 • IFV
 • De Volksbank
 • Gemeente Rotterdam
 • De Rechtspraak
 • Consumentenbond
Werkdruk en werkstress

Stress op het werk neemt toe volgens NEA

Stress op het werk neemt toe volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018. De opvallendste uitkomsten voor werken op kantoor op een rij.

Download gratis
Meer vitaliteit

Voorlichting beeldschermwerk

Voorlichting over de risico’s van werken achter een beeldscherm is een belangrijk onderdeel van de zorgplicht van de werkgever.

Download gratis
Ergonomische invoermiddelen rsi klachten wellnomics

3 overwegingen bij aanschaf ergonomische invoermiddelen

3 dingen die u minimaal moet weten bij aanschaf van ergonomisch toetsenbord en muis

Download gratis