Wellnomics RI&E Welzijn op kantoor

Inventariseren, Evalueren en Plan van aanpak met maatregelen

De Wellnomics RI&E voor Welzijn op kantoor inventariseert, evalueert en geeft maatregelen voor het verbeteren van welzijn op kantoor.

Uit een algemene RI&E voor de organisatie kan blijken dat een nadere inventarisatie voor Beeldschermwerk, Fysieke en psychosociale belasting (Welzijn) op kantoor nodig is.

Is er sprake van veel zitten en veel beeldschermwerk?

Veel beeldschermwerken betekent veel herhaalde bewegingen en het stilhouden van nek, schouders, onderarmen en polsen.

Klachten als gevolg van beeldschermwerken

Door het langdurig verrichten van beeldschermwerk in een verkeerde of verkrampte houding kunnen klachten ontstaan van de nek schouders armen en handen. Meestal gaat het om pijn en tintelingen. Maar ook andere klachten zoals kramp, stijfheid, onhandigheid, krachtverlies of vermoeidheid zijn mogelijk.

Speelt werkdruk en werkstress binnen uw organisatie een rol?

Werkdruk en werkstress is bij veel organisaties een behoorlijk probleem. Bijna eenderde van het langdurig ziekteverzuim is te wijten aan psychische klachten. Het is een van de meest gestelde diagnoses.

Oorzaken werkdruk en werkstress

Werkstress kan door verschillende factoren worden veroorzaakt zoals de eisen van het werk, het vermogen om al dan niet controle te hebben over beslissingen en de mate van sociale ondersteuning op de werkplek.

Wat zijn de gevolgen van werkdruk en werkstress?

De aanwezigheid van stress zorgt voor

 • verminderde concentratie
 • verlaagde productiviteit
 • stram of pijnlijk lichaam, RSI klachten
 • weinig enthousiasme, energie en plezier
 • sneller geïrriteerd.

Daarnaast speelt persoonlijkheidstype en fysieke gesteldheid mee in het ervaren van werkdruk en werkstress.

Een structurele oplossing is meer dan alleen werkdruk verminderen. Ook andere oorzaken van werkstress dienen te worden aangepakt zoals controle, ondersteuning en middelen.

Wellnomics RI&E voor welzijn op kantoor

Wellnomics online inventarisatie voor Werkdruk en werkstress bestaat uit een aantal inventarisaties. Na het doorlopen van deze vragenlijsten wordt een persoonlijk rapport gemaakt waarin staat welke werkdruk- en werkstressfactoren een hoog risico vormen. Tevens worden aanbevelingen gedaan om de stressfactoren te verminderen.

De inventarisatie bestaat uit verschillende onderdelen. Er wordt gevraagd naar fysieke en mentale belasting.

De vragenlijsten zijn gebaseerd op de Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) 2. Deze vragenlijst is uitgebreid getest en is aantoonbaar succesvol in het identificeren van stressfactoren. Voorbeelden van stressoren zijn:

 • Weinig taakcontrole
 • Hoge mentale belasting
 • Hoge werkeisen
 • Hoge werkstress
 • Weinig sociale steun van collega’s

Onderwerpen die in Wellnomics RI&E voor Welzijn op kantoor aan de orde komen zijn

 1. Beeldschermwerk
 2. Werkplekinventarisatie en Lichaamshouding
 3. Klachten
 4. Fysieke en Mentale conditie
 5. Psychische belasting

Bevat tevens

 1. Training Ergonomie
 2. WorkPace

 

Inventariseren

De inventarisaties zijn zg. slimme assessments die alleen bij risico’s doorvragen. De doorlooptijd is bij weinig tot geen risico’s veel korter dan bij hogere risico’s. Het onderdeel beeldschermwerk, zoals werkintensiteit, pauzegedrag en computerduur wordt automatisch op de achtergrond geïnventariseerd.

Evalueren

De gegevens van het beeldschermwerken en de inventarisaties worden geanalyseerd. Deze berekeningen zijn wetenschappelijk gevalideerd en getest.

Voor iedere medewerker een persoonlijke omgeving

De inventarisaties worden per werknemer persoonlijk ingevuld. In zijn/haar eigen persoonlijke omgeving krijgt de medewerker inzicht in de belangrijkste gezondheidsrisico’s en een persoonlijk plan van aanpak met maatregelen die genomen kunnen worden om deze op te lossen.

Managementrapportages

Het management krijgt door middel van rapportages en Plan van aanpak inzicht in de belangrijkste risicofactoren van de organisatie plus aanbevelingen voor het verminderen en voorkomen van fysieke en psychosociale klachten.

Training Ergonomie

Door een training Ergonomie leren medewerkers arbeidsrisico’s herkennen die kunnen optreden bij kantoor- en computerwerk. Uniek aan de training is de interactiviteit door de diverse vraag-antwoord elementen. Dit vraagt om een actieve houding van de medewerker waardoor de aangeboden informatie ook beklijft.

Gecombineerd met de assessments wordt met deze training voldaan aan de wettelijke eisen over voorlichting en instructie beeldschermwerk. De training duurt ca 15 minuten en kan tussentijds worden onderbroken.

Plan van aanpak met maatregelen

Na afronding van de inventarisaties wordt het risicoprofiel berekend en getoond in de persoonlijke omgeving en in het Plan van aanpak. Per categorie wordt aangegeven of er sprake is van een hoog, gemiddeld of laag risico.

Elke categorie bevat meerdere aanbevelingen om de risico’s op te heffen. Deze zijn uitvoerig omschreven, wetenschappelijk onderbouwd, praktisch uitvoerbaar en budget neutraal. De medewerker kan er direct mee aan de slag.

Neem contact op voor persoonlijk advies of voor een demo.

Wellnomics RI&E Welzijn op kantoor

Signaleren van Fysieke en Psychosociale belasting

Bevat werkplekinventarisatie en training Ergonomie

Uitgebreid risicoprofiel met aanbevelingen per medewerker

Managementrapportages met overzicht van risicofactoren en aanbevelingen

Beperkt gezondheidsklachten door het stimuleren van een gezonde werkstijl

De aanbevelingen zijn wetenschappelijk onderbouwd, praktisch uitvoerbaar en budget neutraal. Iedereen kan er direct mee aan de slag

Wellnomics RI&E Welzijn op kantoor

Inventarisaties en Plan van aanpak met persoonlijke terugkoppeling 

Fysieke en mentale conditie

Deze inventarisatie vraagt naar de lichamelijke conditie en hoe gemakkelijk men zich kan ontspannen. Dit geeft aan hoe vermoeid spieren zijn en hoe snel men van vermoeidheid kan herstellen.

Tevens geeft het inzicht in niet-fysieke aspecten van de werkomgeving, zoals werklast, werkdruk, werkstress en de mate waarin men zich gesteund voelt door het management en collega’s. Dit kan de manier waarop het lichaam reageert op fysieke stressfactoren beïnvloeden.

Klachten aan houdings- en bewegingsapparaat

Dit onderdeel inventariseert eventuele klachten of ongemakken die worden veroorzaakt of verergerd door computergebruik.

Klachteninventarisatie

Computerwerk gedrag

Hierbij wordt meegenomen Computergebruik, Werkintensiteit en Pauzegedrag. Dit wordt automatisch op de achtergrond van de computer gemeten.

Werkplekinventarisatie

De werkplekinventarisatie geeft inzicht in de ergonomie van de stoel, de hoogte van het bureau, de positie van het beeldscherm, de muispositie, het gebruik van een documenthouder en een voetensteun en de houding tijdens het werken met de computer. Als er verbeteringen zijn volgen aanbevelingen.

Training Gezond werken / Beeldschermwerk

Deze training gaat over o.a. waarom een veilige werkplek belangrijk is, welke risico’s computerwerk inhoudt, instellingen van bureau en stoel, instelling van de computer en omgevingsfactoren.

Persoonlijke terugkoppeling

Op ieder gewenst moment is er een overzicht beschikbaar van factoren die een hoog risico vormen. Voor ieder van deze factoren wordt een toelichting en aanbevelingen gegegeven.

Rapport gezond werken

Voorbeeld verbeteren werkhouding

Verbeteren werkhouding

Voorbeeld Hoge mentale belasting

Hoge mentale belasting

 

 

Neem contact op voor persoonlijke advies of voor een demo

Wat onze klanten zeggen

 • "Handig programma. Het laat je realiseren dat je te lang achter elkaar te ingespannen werkt. Het maakt je bewust om even iets anders te doen (opruimen bijvoorbeeld)."

 • "Het geeft op de juiste momenten een goed advies dat niet dwingend is"

 •  "Ik ga veel vaker zitten en staan met de zit-sta software. Fijn programma want het helpt me herinneren om af te wisselen."

 • "De rapportagefunctie van Wellnomics Risk Management is zeer sterk. Geen enkel ander bedrijf biedt rapportages aan met zoveel details. Het is een groot pluspunt voor ons. Het laat je als manager zien waar op te focussen."

 • "Wellnomics Risk Management biedt de mogelijkheid om rapportages te maken van verschillende afdelingen waarbij individuele gegevens zijn geanonimiseerd."

Wellnomics nieuwsbrief